بازارگرمی در بازار داغ افشاگری- به قلم مرضیه دادگر

 شنبه 30 بهمن نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد، دراین نشست جعفرگوهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد سخنانی را برزبان آورد که در مدت کوتاهی تیتر یک اخبار رسانه ای استان شد وبا عنوان افشاگری گوهرگانی علیه استانداری نقل محافل شد.به گفته گوهرگانی میلیاردها تومان تسهیلات ارزان قیمت گلخانه به نورچشمی‌هایی داده شده که نه تنها اهلیت دریافت تسهیلات را نداشته اند، بلکه پیش ترازاین نیز تسهیلات میلیاردی ارزان قیمت دریافت کرده بودند .به اذعان وی این تسهیلات از محل دفتر روستایی استانداری باید به گلخانه‌داران دارای شرایط داده می‌شد که بدون هماهنگی با جهاد کشاورزی افراد خاصی را برای این مسئله معرفی کردند.بعد از انتشار این خبر داریوش مظفر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد نسبت به این خبر واکنش داد،به گفته مظفر مبلغ 20 میلیارد تومان تسهیلات تخصیص داده شده بود ،که دفتر امور روستایی با توجه به این امر از دستگاههای اجرایی ودر راس آنها از سازمان جهاد کشاورزی خواست طرح های اولویت دار را مشخص ومعرفی کنند ،که سازمان جهاد کشاورزی علیرغم مکاتبه طرحی را معرفی نکرد. مدیرکل دفتر امور روستایی واکنش گوهرگانی را مربوط به همایش توسعه وکار آفرینی باحضور معاونت توسعه روستایی  کشوردانست که درآن یکی از کارآفرینان نسبت به عدم همکاری جهاد کشاورزی  اعتراض کرده بود واین امر باعث واکنش گوهرگانی دراین نشست ومتهم کردن دفترامور روستایی استانداری شده بود.البته این قصه سر دراز داشته وبرای بار اول اتفاق نیفتاده وپیش تر نیز ما شاهد به ظاهر افشاگری هایی از این قبیل در استان بوده ایم.از جمله این موارد می توان به افشاگری ،وحدتی معاون معزول میراث فرهنگی استان اشاره کرد. وی بعد از عزل از سمت خود گفت عزل وی به دلیل احساس خطری بود که مدیرکل میراث فرهنگی  استان از جایگزینی او به جای خود داشت.وحدتی  همچنین دراین خصوص بیان داشت که مخالفت وی با تخصیص اعتبارات حوزه صنایع دستی به سایر حوزه ها به اختلافات بین او ومدیرکل دامن زد ونهایتا این کار به عزل وی انجامید.در طی ماههای اخیر باز هم سازمان جهاد کشاورزی خبر ساز بود ویکی از معاونین این اداره بعد ازکنارگذاشته شدن از سمت خود دست به افشاگری هایی زد .قدرت الله ویسی معاونت سابق توسعه و مدبریت منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص برکناری خود گفت: بخاطر اینکه زیربار درخواست ها و فشارهای غیرقانونی رئیس سازمان نرفتم و در موضوع استخدام بستگان وی همکاری نکردم از این سمت کنار گذاشته شدم .ولی این هم پایان ماجرا نبود واین قصه دنباله دار به فرمانداری چرام واداره امور عشایر استان رسید.فرماندار چرام نسبت به توزیع ناعادلانه امکانات برای مناطق عشایری اعتراض کرده ومدعی شده بود امور عشایر بدون هماهنگی با فرماندار چرام ومدیر سابق امور عشایری حوزه گرمسیری در منطقه شرابگرو اقدام به ایجاد منبع آب نموده بود،که این خبر با واکنش علی پور مدیرکل امور عشایر استان مواجه شد، به گفته علی پور این موضوع توسط دستگاههای نظارتی بطور کامل بررسی و ابهامات مربوطه با ارائه ادله و مستندات کامل رفع گردید و بر کارشناسان امر محرز گردید که نه تنها تخلفی صورت نگرفته بلکه با توجه به عمق محرومیت و نیاز عشایر، این منطقه که یک کانون عشایری خودجوش(حمایتی) است مستحق خدماتی چندین برابر خدمت انجام شده می باشد.در این بازار گرم افشاگری ،سازمان محیط زیست استان نیز بی نصیب نماند  وخبر نابودی 570 کل وبز دنا در کمتر از 250 به زودی در صدر خبرهای استانی قرارگرفت.خبری که از طرف رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارائه شد والبته محیط زیست استان نیز این کار را بی جواب نگذاشت وبا ارسال جوابیه ای این اقدام را کذب ومغرضانه خواند واعلام نمود این اقدام به دلیل عزل انصاری ازسمت حراست محیط زیست استان بوده است .شهرداری وشورای شهر نیز در کوش وقوس این افشاگری ها حضور پر رنگی داشتند.جایی که اردشیری یکی از اعضای شورای شهر یاسوج عملکرد جاوید شهردار یاسوج را زیر سوال برد وادعا کرد تبلیغات شهرداری پوچ است وشهرداری یاسوج نیز به مانند سایر دستگاهها این کار را بی جواب نگذاشت واذعان کرد تبلیغات این عضوشورای شهر یاسوج رجزخوانیهای پوچ است ودراین زمینه نیز امار واسنادی را ارائه نمود.که این امر دربحبوبه کارزار انتخاباتی بیشتر ازآنکه رنگ وبوی صداقت ونیت خیر را به ارمغان آورد بیشتر این مفهوم را می رساند که این افراد بیشتر بدنبال این هستند تا خودی نشان دهند وافکارعمومی را با خود همراه وهم نظرکنند.با روند موجود می توان گفت این پایان کارنیست وبازهم باید منتظر اقداماتی از این دست باشیم.برکسی پوشیده نیست که صداقت،حق گویی وحق طلبی امری پسندیده ومورد تاکید است ،ولی همین روحیه زمانی  پسندیده است که درجای خود دیده وبیان شود .ولی درعمل عکس این ماجرا را شاهدهستیم ومتوجه می شویم مسئولین ما زمانی که بر صندلی های چرمین تکیه می کنند چنین افکاری را در سر ندارند ودرمسائل مختلف حوزه خود مماشات کرده تا جایی که حتی اگر قصور واهمالی را دربدنه اجرایی ببینند بر آن سرپوش می نهند، ولی کافی است پست های مدیریتی آنان در هر رده ای به خطر بیفتد، ان وقت است که جنگ زرگری به راه می افتد وبازار داغ بیانیه وبظاهر افشاگری به راه می افتد .در این بین مردم بعنوان ولی نعمتان جامعه وبعنوان بی طرفان این آشفته بازار متوجه می شوند ،که این افشاگری ها نه از روی صدق نیت که به نوعی برای اعمال فشار وباج گیری ازطرف مقابل صورت می گیرد.در واقع شرایط موجودی دستاویزی برای فرد مدعی است تا بتواند به نتیجه متبوع خود دست پیدا کند ،که این مسئله حتی اگر برپایه صدق وراستی افشا شده باشد، تاثیرگذاری ممکن را نخواهد داشت چرا که طرف های اتهام ادعا می کنند که این افشاگری ها بخاطر دریافت امتیاز یا کنارگذاشتن وعزل فرد مدعی بوده است.مسئولین ما زمانی که حائز پست ومسئولیتی هستند آنقدر شرایط را مطلوب وموجه جلوه می دهند که هرکسی با وضعیت استان کهگیلویه وبویراحمد آشنا نباشد این تصور را دارد که اوضاع این استان گل وبلبل است.در واقع کار بسیاری از مسئولین ما  شده ارائه آمارهای کاذب وخلاف واقع که ماحصل آن وضعیت استان را درشاخص های مختلف بخوبی نشان می دهد.وقتی اماروعملکردها به نحو مطلوب ارائه نگردد قطعا نباید انتظار برنامه ریزی مطلوب وکارشناسانه را داشت. بهتراست مسئولین گمارده شده در دستگاههای اجرایی واقف باشند مردم آگاه تر از آن هستند که درگیر جنگ رسانه ای ولفاظی های قدرت شوند واین راهی که آنان می روند به ترکستان است.مسئولین بدانند زمانی جسور وبی باک خوانده می شوند که در زمان احصای پست ومقام کاستی ها را بیان کنند نه اینکه دقیقه نودی شوند وزمانی که منافعشان درخطر افتاد دست به چنین اقداماتی بزنند.

تاریخ درج :  1395/12/2

تعداد بازدیدها : 312
فریبرزخداوردی 1395/12/6

اینقدر از این دست مسائل دراین استان مفلوک هست که نظردادن در مورد خاصی معناندارد.

ارسال نظر