وقتی جای مطالبه گر وپاسخگو عوض می شود/ به قلم مرضیه دادگر

از زمانی که بر کوس انتخابات در کشور نواخته شده حجم تخریب ها ونقدهای خارج از انصاف وبظاهر مطالبه گری ها علیه دولت یازدهم فزونی گرفته،البته باید اذعان کرد که این بظاهر سیاه نمایی ها ومطالبه گری ها مختص امروز ودیروز نبوده ودولت تدبیر وامید از همان ابتدای روی کار امدن با این حجمه ها دست وپنجه نرم می کرد. ولی آنچه باعث تعجب وتامل است این است که چرا بظاهر مطالبه گران امروز چرا طی هشت ساله یکه تازی دولت پیشین سکوت اختیار کرده و در برابر از دست رفتن عزت وسرمایه های ایرانی دم فرو بستند.آنان را چه شده که امروز ردای مطالبه گری بر قامت خویشتن کرده اند ودر مقام دلواپس ظاهر شده اند و عملکرد دولت یازدهم را به دادگاه تفتیش عقاید ودیدگاههای خود برده اند و می پرسند چرا چنین وچنان شد ؟؟

این روزها مطالبه گری عجیب در فضا وسپهر سیاسی ایران باب شده وکسانی بوق وکرنایی در دست گرفته تا خواص وعوام را به این باور برساند این دولت هیچ نکرد. باید ازاین دوستان پرسید در دولت مورد تایید شما که شرایط واوضاع مملکت به لحاظ اعتباراتی ومالی گل وبلبل بود وخزانه مملو چه شد که دراین دولت با خزانه خالی انجام نگرفت،مگر نه این بود که در دولت مورد تاییدتان که درامدهایی نفتی به وفور یافت می شد وامکانات مطلوب بود ،همه میراث وعزت ایران به تاراج رفت ودچار خدشه شد .آیا غیر ازاین بوده که این دولت کشور را در شرایطی نابسامان تحویل گرفت وهنوز که هنوز است درحال آوار برداری والتیام بخشی به زخم هایی است که برپیکره ایران کهن در طی آن هشت سال وارد شده است. کسانی که اکنون براین دولت می تازند و کم وکاستی ها ومشکلات به جا مانده از دولت قبل را به مثابه پیراهن عثمان علم وکتل کرده اند آیا در زمان یکه تازی شان بر اریکه قدرت طاقت شنیدن نقادی های منصفانه را داشتند یا فقط اکنون یادشان آمده دایه دلسوز تر از مادر شوند وانواع واقسام نقدها ومطالبه گری های فرا کهکشانی را نثار دولت تدبیر وامید کنند.دولت فعلی میراث دار خزانه خالی،تورم،بیکاری،اختلاس،زیرساخت های اقتصادی تخریب شده،قطعنامه های کوچک وبزرگ شورای امنیت وکشورهای اروپایی وآمریکایی ،تنش‌ها ،تحریم‌ها و هزاران مشکل ومعضل ریز ودرشت دیگر بود ،انصافتان را قاضی کنید وببینید این حجم ویرانی را که برابر سالهاست را می توان در طول چهار سال با وجود شدیدترین نقدها وبی مهری ها مرتفع کرد؟؟ نیک می دانیم در اندیشه تان به این مسئله باور دارید این دولت در خیلی از امور کاری کرد کارستان که شاید در تصورتان هم نمی گنجید که ورق اینگونه برگردد. مطالبه گری زمانی مطلوب است که یک مطالبه گر واقعی آن را بیان کند نه اینکه از زبان ،لسان وتریبون بظاهر دلواپسی بیان شود که تازه حالا یادش افتاده باید مطالبه گری کند وبرای ملت وکشور دغدغه مند باشد .اینها تمام تلاش خود رابکار بسته اند وهم صدا شده اند تا به عوام الناس بفهمانند که انتخابتان اشتباه بوده درحالی که مردم بصیر تر وفهیم تر ازآن هستند که درگیر این جنگ زرگری شوند . همانانی که در دولت پیشین مهر سکوت برلب داشتند وخودشان نیز در همه آن سالها شریک بودند ومتوجه نبودند ایران زیر بار محنت ها وناملایمت ها کمرش خمیده شده اکنون خودشان باید پاسخگوی عملکرد هشت سال پیششان باشند زیرا مطالبه گران امروز همان وزیر ومعاونین دولت پیشین هستند که اکنون گرد کاندیدای دیگری جمع شده اند ،آنانی که حافظه تاریخی ایران هنوز زخم هایی را که آنان بر گرده ایران زدند فراموش نمی کند.از رکود در صنعت و اقتصاد گرفته تا سیل تحریم های روانه شده به سمت کشور تا هزینه های بالای درمانی وزیر چتر ودین کشورهای کوچکی نظیر جیوتی رفتن وروی اوردن به مبادله کالا به کالا و...همه وهمه نشان از عملکرد منفی وسیاهشان دارد، که باید در مقابل این مردم جواب گو باشند. وقتی این بظاهر مطالبه گران در همه آن 8 سال ویرانی ککشان هم نگزید ایران چه بر سرش آمد حالا چطور می خواهند بیرق مطالبه گری را بچرخانند .باید به آنان گفت زهی خیال باطل تاریخ در این باره دوباره تکرار نخواهد شد زیرا مردم فهیم ایران اسلامی که همواره پایند این نظام مقدس و ولایت فقیه بوده اند خواهان این بوده وهستند که ایران آباد وتوسعه یافته وعزتمند وسرافراز را در عرصه ملی وبین المللی به نظاره بنشینند.

تاریخ درج :  1396/2/22

تعداد بازدیدها : 188

ارسال نظر