دیوار همیشه کوتاه روحانی/ به قلم مرضیه دادگر

گاهی ما آدمها ساعتها با خودمان کلنجار می رویم وفکرمان درگیر وپریشان می شود که چرا به جرم گناه نکرده باید تاوان پس بدهیم وانگشت اتهام به سمت ما باشد ومتهم باشیم به اینکه جواب ندانم کاری وکم کاری و..دیگران را هم ما باید بدهیم.چقدر این لحظات وساعت هایش برما گران تمام می شود،حالا این وضعیت شده حکایت حسن روحانی.شاید باید گفت حسن روحانی! چقدر خوب است که ما جای شما نیستیم ! که مشمول حکایت گنه کرد دربلخ آهنگری،به شوشتر زدند گردن مسگری شویم.روحانی شاید بسیار مظلوم تر از آنی باشد که بنظر می رسد،همه چهارسال گذشته را اگر واکاوی و ارزیابی کنیم نشان می دهد وی وتیمش همیشه آماج تندترین تخریب ها،تهمت ها وسیاه نمایی ها بودند ولی با این همه بر پیمان خویش با این نظام ومردم ماندند وهرچه داشتند درطبق عمل گذاشتند تا باری از مشکلات این ملت کم کنند،هرچند هنوز ضعف ومشکلاتی نیز وجود دارد.رئیس جمهور حسن روحانی ،خودش هم نیک می داند که دراین آشفته بازار عقده گشایی وتخریب ها برخی ازاعضای دولتش بی تاثیر نبودند به همین خاطر بعدها ازمدتها سکوت وسعه صدر لب به گلایه گشود ان هم با ادبیاتی خاص.همه را مثل هم قیاس نکرد وتر وخشک را با هم نسوزاند رسم انصاف می دانست،دانش آموخته علم حقوق بود وناملایمات ها وتزویرها شخصیتش را تحت تاثیر قرارنداد ،گفت به قولي بعضي‌ها گيوه را بر كشيدند و به ميدان آمدند، آستين‌ها را بالا زدند و به ميدان آمدند، اما بعضي‌ها پاشنه گيوه‌شان خوابيده بود و بر نكشيدند، لخ لخ كردند، يك مقدار راه آمدند و زحمت كشيدند، سعي آنان مشكور.برخی دولتی ها هم به تعبیر او اصلا گیوه به پا نداشتند و حاضر نبودند بار دولت را به دوش بکشند که بارزترین مصداق آن تیم رسانه ای دولت بود که همگان اذعان دارند در همه این مدت کمیتش لنگ بود وهیچ گاه تمام قد از رئیس جمهور حمایت نکرد وانگارکه دل درگرو محبوبی دیگری داشته باشد.منفعل ظاهر شدن ،سکوت ،نظاره گر بودن در جریاناتی که گذشت وهمینطورعدم بیان خدمات دولت تدبیر وامید آن هم در شرایطی که بیشترین حجمه ای رسانه ای خصوصا درایام انتخاب علیه رئیس جمهور بود ،گواه روشن این مدعاست ودل همه همراهان از این اهمال وقصور خون بود.تیم رسانه ای دولت به جای اینکه زبان گویای این دستگاه باشد الکن بود وپاشنه آشیل دولت محسوب می شد وخود حسن روحانی مجبور بود ،هم بشنود،هم تحمل کند وهم پاسخ دهد.در وقایع اخیر تهران نیز باز رئیس جمهور بود و انگ اتهام .گویی برخی فکرمی کردند بهتر ازاین نشده ونمی شود و وی را متهم کردند که حالا بیا وبفکر مذاکره باش.ظاهرا این طعن ونیش وزخم زبانها تمامی ندارد .جالب تراینکه در شرایطی که روحی تازه درکالبد ایران دمیده شده بود و همبستگی مردم باز قوت بیشتری گرفته بود عده ای سعی کردند این اتحاد را کمرنگ کنند وبه مرز ودیوار کشی جناحی بپردازند،ظاهرا برای آنان دعواهای سیاسی ومنفعت شخصی برهمه چیز می چربد ودیواری کوتاه تر از رئیس جمهور وتیمش پیدا نکرده اند.روحانی همه این سالها مظلوم بود ،همه باید خوشحال باشیم که جای او نیستیم که این همه بشنود ودم برنیاورد.چقدر تو خوبی رئیس جمهور....که با دیدن این همه ناملایمت ها وبی مهری ها از طرف برخی ها باز هم خویشتن داری به خرج می دهی.همین قدربگویم خوشحال باش مردم با انتخاب واعتماد مجددشان نشان دادند همه چیز را می دادنند .ولی این بار کسانی را برگزین که هیچ راه وبیراهه ای گیوه را از پای عملشان درنیاورد وبتوانند تمام قد سینه سپرکنند وبگویند این دولت واین رئیس جمهورچه کرد.

تاریخ درج :  1396/3/20

تعداد بازدیدها : 234

ارسال نظر