ناديده گرفتن سلسله مراتب در اظهارات فرماندار گچساران؛ حذف استاندار !

:: ابتکارجنوب- فرماندار گچساران درآیین تجلیل از خبرنگاران این شهرستان صحبت هایی کرده است که اگر همه و یا بخشی از آن صحت داشته باشد بدان معناست که جریان خزنده ای در درون دولت شکل گرفته که برخلاف رسالت ،مسئولیت و وظایفش سعی دارد دولت را در حقوق و وظایف اولیه ای مانند انتصاب فرمانداران ضعیف و حتی ناتوان جلوه دهد.
عبد الرحیم رحیمی گفته است در این جلسه اعلام می کنم تا پایان دولت دوازدهم فرماندار گچساران خواهم ماند. رحیمی این اطمینان به حضور خود در دولت دوازدهم را مرهون حضور غلامرضا تاجگردون اعلام کرده و افزوده است فعالیت خود را درسمت فرمانداری گچساران تا زمانی که آقای تاجگردون صلاح بداند ادامه خواهم داد مگراینکه آقای تاجگردون صلاح بداند در جای دیگر یا قسمت دیگر به وظیفه خود ادامه دهم . در آخر قول داده تا پایان بازنشستگی در گچساران بماند وبه کارش ادامه دهد. او در این نشست محض تعارف و یا احترام نامی در حد یک اشاره هم از استاندار و دولت نبرده است.
ظاهر این اظهارات چنان عجیب می نماید که به رغم آنکه در چندین رسانه و فضاهای مجازی دست به دست می چرخد باز هم سعی کردیم صحت و سقم آن را از خود آقای رحیمی جویا شویم که تماس هاى مكرر با فرماندار گچساران بي نتيجه ماند.
اما چگونه است که یک فرماندار به خود اجازمی دهد سلسله مراتب را زیر پا بگذارد و در حضور خبرنگاران و نه در یک مکان خصوصی به همه ارکان دولتی و قانونی دهن کجی کند. آیا غیر از این است كه فرمانداران نیروی منتصب از سوى استانداران در شهرستانها هستند و نمایندگان مجلس در انتخاب آنها فقط و فقط نقش مشورتی داشته و در عزل و نصبشان هیچ نقشی ندارند؟ اینکه فرمانداری در مجموعه وزارت کشور به خود اجازه می دهد با این لحن بدون در نظر گرفتن جايگاه استاندار صحبت کند نه تنها نقش دولت را کمرنگ بلکه آن را نایده می انگارد.زیرا فرماندار نیروی مستقیم استاندار است و این نوعی سرپیچی از مافوق و زیر پا گذاشتن تمامی سلسله مراتب اداری محسوب می شود. این اظهار نظر باعث تایید و یا شائبه صحت برخی حرف و حدیث هایی می شود که از نفوذ نمایندگان روی استاندار می گویند و نتیجه آن نیز چیزی جز ناامید شدن مردم از دولت و مدیران دولتی نخواهد بود. البته استاندار در تمامی رویدادهایی که مستقیما متوجه وی و جایگاه حقوقی اش بوده مصلحت را بر سکوت دیده است در حالی که افکارعمومی جامعه بیم آن دارد این سکوت تعبیر به انفعال شود.
اگر چه گروهی سعی دارند اظهارات فرماندار گچساران را یک تعارف در حق نمايندهجلوه دهند و برخی نیز یا به سادگی از کنار آن گذشته و یا آن را به عنوان یک نقطه قوت فرماندار تیتر کرده اند اما به نظر می رسد این بخشی از یک پروژه است که در مقاطعی از زمان ظهور می کند و دوباره چند وقتی خاموش می شود .پروژه ای که در آن برخی افراد بدون رعایت کردن چارچوبها خود را مرکز قدرت در مسایل مختلف از سیاسی ،اقتصادی و غیره می دانند که اتفاقا هر بار نیز اینگونه اظهار نظرها باعث مناقشه های مختلفی در استان شده که با پادرمیانیها ختم به خیر شده است. پروژه ای که بر خلاف توصیه ها و دعوت مسئولان نظام از مردم برای اتحاد ،هدفی جز نفاق و تفرقه افکنی میان مردم ندارد. ضمن آنکه این نخستین باری است که یکی از مسئولين شهرستانى دولت اینچنین مستقیم و بی پرده خود را منتصب به نمایندگان می داند که در نوع خود بدعتی است که اگر به رویه معمول تبدیل شود سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
در پایان باید گفت جو ایجاد شده شاید در جهت تقویت چهره نمایندگان به نظر برسد اما در واقع بدان معناست که فرماندار مافوق خود یعنی استاندار و دولت را نایده گرفته و این ذهنیت، « استاندار تحت تاثیر برخی نمایندگان « را قوت بخشیده است.

تاریخ درج :  1396/5/20

تعداد بازدیدها : 144

ارسال نظر