عذر مدیران تاریخ مصرف گذشته را بخواهید

مرضیه دادگر

 

این روزها حضور سرمایه گذار برای بنیه ضعیف اقتصادی کهگیلویه وبویراحمد چیزی شبیه معجزه است،معجزه ای که به واسطه آن هم روح وجانی تازه به شریانهای استان تزریق می شود وهم اقتصاد بیمارش سرپا می شود واز همه مهمتر اینکه مسیر توسعه اش نیز هموارتر می شود.این یعنی باید زمینه رابرای جذب وحضور سرمایه گذار دراستان فراهم کرد ،یعنی باید موانع وچالش های پیش روی سرمایه گذاری  را مرتفع کرد و زیرساختهای لازم رافراهم کرد تا سرمایه گذاربا خاطری آسوده اقدام به سرمایه گذاری کند وموجبات دلسردی اش فراهم نشود.زیرا هیچ سرمایه گذاری حاضر نخواهد بود سرمایه ای را که می تواند از قبل آن به چندین برابر سود دست پیدا کند وبرای ریال به ریالش برنامه دارد را درجایی هزینه کند که نه تنها برای حضورش ارزش قائل نیستند بلکه بر سر راهش مانع تراشی وسنگ اندازی می کنند تا نتواند اقدام به سرمایه گذاری کند.در واقع باید اذعان کرد سرمایه گذار انتظار همان فرش قرمز معروفی را دارد که مسئولان در سخنرانی ها وبرنامه هایشان همواره  از آن دم می زنند و وانمود می کنند برای میزبانی آماده اند ودست سرمایه گذار رابه گرمی می فشارند.

استان کهگیلویه وبویراحمد چه  درگذشته وچه امروز وضعیت وسیر خوبی رادربحث جذب وبرخورد با سرمایه گذاران  طی نکرده ومشاهده می کنیم که در استانی که فرسنگها باتوسعه فاصله دارد، نه تنها از طرف مدیران انگیزه ای برای جذب سرمایه گذار وجود ندارد، بلکه برخی از آنها با مانع تراشی ها ومخالفتهای خود کاری می کنند ،که حتی سرمایه گذاری که خود تمایل به سرمایه گذاری دراستان را دارد نیز دلسرد شود ودرجای دیگری اقدام به سرمایه گذاری کند.همه اینها درشرایطی است که استاندارکهگیلویه وبویراحمد بارها بر حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران تاکید کرده وگفته برای سرمایه گذاران دراین استان فرش قرمز پهن می کنیم.همانگونه که  اشاره هم شد بررسی شرایط نشان می دهد برخی مدیران استانی نه تنها گوش شنوایی برای شنیدن چنین مسائلی ندارند، بلکه عملا دغدغه ها واولویت های دیگری را درسرمی پرورانند.

نمونه بارز این سنگ اندازی وعدم همکاری  اخیرا ودرنشست شورای اداری از زبان خود استانداربیان شد.علی محمد احمدی گفت فردی  قصد سرمایه گذاری هزار میلیاردی دریکی ازشهرستانهای استان راداشت، ولی یکی از مدیران این شهرستان که اتفاقا همیشه از محرومیت های شهرستان متبوعش هم گلایه مند است،با سرمایه گذار معرفی شده هیچ همکاری نمی کند ومن به عنوان استاندارمجبورم روزی چندبار بار به این مدیر زنگ بزنم تا مشکل کوچک این سرمایه گذار را حل وفصل کند.به همین راحتی شاهد این هستیم که مدیری بر اساس رای شخصی وبه عبارت بهتر با خود سری ترجیح داده سرمایه گذاری هزارمیلیاردی را که فرصت طلایی برای یکی از شهرستانهاست را ازبین ببرد.

البته این سنگ اندازی وکم کاری از طرف این مدیران که تفکرات مدیریتی شان تارعنکبوت بسته وقصد بیرون آمدن از آن را هم ندارند موضوعی ریشه دار است که اتفاقا سرنخ بخش اعظم محرومیت وتوسعه نیافتگی استان هم به همین افراد ختم می شود.مدیرانی که نه تنها مدتهاست  امتحان خود را پس داده اند بلکه هیچ حرف تازه ای هم برای گفتن ندارند ودرعمل نیز خلاقیت ونوآوری در مدیریت شان دیده نمی شود. بنابراین بهترین راهکار این است که عذراین افراد خواسته شود تا حداقل با نبودنشان درحق مردم لطف بزرگی شود چرا که نبودن برخی ها بزرگترین خدمت به خلق الله است.هرچند تجربه هم نشان داده فرصت دادن،تشر،نصیحت،خط ونشان واولتیماتوم برای برخورد با چنین مدیرانی اثربخش وبازدارنده نیست ودقیقا به همین خاطر هم باید بدون هیچ تعلل وملاحظه ای عذر آنها را خواست تا حداقل این استان با نیروی جدید وخلاق که الفبای دلسوزی وهمکاری وخدمت به مردم را می دانند حرکت روبه جلویی  رابرنامه ریزی  کند وبه موازات آن بر روی ریل توسعه قرار بگیرد.

تاریخ درج :  1397/2/17

تعداد بازدیدها : 573

ارسال نظر