ابتکارجنوب در هفت سالی که گذشت

 در بهار 1398 به هزارمین شماره ابتکارجنوب رسیدیم.هزارمین شماره ای که نتیجه 7سال تلاش مستمر همه کسانی بوده که با ذره ذره وجود وقلمشان برای این رسانه مایه گذاشتند تا به پختگی وکمال امروز برسد.همه این هفت سال برای ابتکار جنوب حکایت روزهای پربیم وامیدی بوده که هر روزش یک تجربه وزندگی را در خود نهفته دارد.هزار شماره وهزار حرف گفته وناگفته که هرچه می توانست را گفت وهرآنچه را که صراحتا نتوانست باهرزبانی بود به اطلاع اهلش رساند.اکنون ودراین روزگار سخت ونفش گیر مطبوعات کاغذی که مشکلات چون گیوتینی برگردن این رسانه ها سنگینی می کند ابتکارجنوب به ایستگاه هزارم رسیده ،به همین منظور قلم برداشتیم تا ارزیابی از همه سالهایی داشته باشیم که ابتکار جنوب درقالب یک رسانه وارد میدان شد تا به عنوان یک رکن آگاهی بخش در راستای اعتلا ورشد جامعه اش گام بردارد.

کافی است نگاهی به آرشیو این رسانه بیندازی تا فراز وفرودهایش را به چشم ببینی. ابتکار جنوب البته درسالهای اولیه حیاتش در کنار روزنامه سراسری ابتکار منتشر می شد،ولی بالاخره این رسانه نیز حیات مستقلی پیدا کرد وبه عنوان یکی از مطبوعات دیگر استان خود را به اهالی رسانه ومخاطبان معرفی کرد.افراد وچهره های زیادی از اصحاب رسانه امروز دراین روزنامه قلم زدند وبرای بلوغش تلاش کردند تاجایی که علیرغم جدایی از این مجموعه هنوزهم  ابتکارجنوب را خانه خود می دانند.شاید هیچ کسی به اندازه خبرنگارانی که  این رسانه قلم زدند، نداند برای شماره به شماره ابتکار جنوب تلاش شده تا خشت به خشتش بنا شود .بررسی محتوای این رسانه کاغذی دراین سالها نشان می دهد درابتکار جنوب به مباحث ومسائل مختلف کشور وبه تبع آن استان پرداخته شده.از مسائل سیاسی نظیر برگزاری انتخابات ها گرفته تا پرداختن به محرومیت های دورافتاده ترین نقاط استان همه وهمه ازمباحثی بوده که دراین رسانه بررسی ومنتشر شده.

برگزاری انتخابات های مختلف دراین استان وکشوراز انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا نمایندگی مجلس وشوراهای اسلامی،تا روی کارآمدن دولت ها ونمایندگان آن ها دراستان وتغییر ترکیب مدیران ومسئولان دولتی همه از آن دست مواردی بوده که دراین رسانه منعکس شده و زمان انتخابات دقیقا ابتکار جنوب به روزهایی برمی گردد که همه برای روزنامه ها صف می بستند تا ببینند در ذهن سیاست مداران وسپهر سیاسی استان چه می گذرد،آن هم در استان کهگیلویه وبویراحمد که تنور انتخابات زودتر ازهرنقطه ای گرم می شود .برگزاری میزگردها،انتشار ویژه ها ،گزارش ومقالات درحوزه های آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد،خودکشی،فاتحه خوانی و... همه از جمله مسائلی بوده که درایتکارجنوب بررسی ومنعکس شده.این روزنامه همچنین درشماره های مختلف به حوزه مسائل زیست محیطی ومنابع طبیعی توجه کرده. به نحوی که درچاپ های مختلف آن همواره دغدغه مندی دراین حوزه وجود داشته وجز اولویت های آن محسوب می شده .پوشش گسترده آتش سوزی ها،زمین خواریها،صدمات وآسیب های زیست محیطی وظرفیت های موجود دراین حوزه وبررسی این موارد نیز جز برنامه های کاری این رسانه بوده است.

گذشته از این توجه به مباحث ومسائل فرهنگی وهمچنین ورزشی نیز از جمله موارد مورد توجه ابتکارجنوب بوده .گفت وگو با ورزشکاران موفق نظیر سامان پاکباز، تنها مدال آوران بازیهای آسیاسی جاکارتا وسایر ورزشکاران  صاحب نام درحوزه ورزش وهمینطور بررسی مسائل ومعضلات فرهنگی واجتماعی نظیر حاشیه نشینی،وضعیت تحصیلی وفضای آموزشی،برنامه ها ونشست های فرهنگی برگزار شده همانند شاهنامه خوانی،شورای فرهنگ بومی  درتمام این سالها جز اولویت های نخست این روزنامه بوده است.البته ابتکار جنوب توجه به مسائل ومباحث عمرانی رانیز فراموش نکرده ودرکنار سایر رسانه ها علاوه بر پوشش اخبار مرتبط دراین حوزه به عنوان یک مطالبه گر به ایفای نقش پرداخته است.حوادث تلخ وفقدان هایی نیز طی هفت سال فعالیت کاری ابتکارجنوب رخ داده که هرکدام به موازات ابعاد حادثه ومیزان اثرگذاری دراین رسانه انعکاس یافته.حوادثی تلخی نظیر سقوط هواپیما،پلاسکو،سانچی،سیل ویرانگر ،درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی وهمچنین تغییرات وجابجایی های سران ومسئولان کشوری.

علاوه براینها ابتکار جنوب از سال گذشته  به عنوان یک رسانه ای منطقه ای درجنوب کشور نیز فعالیت خود را آغاز کرد تا حوزه پوشش اخبار آن به استانهای جنوبی کشور نیز کشیده شود که این امر نیز رسالت این رسانه را سنگین تر از گذشته کرد.حال وبا گذشت 7 سال کاری ،ابتکار جنوب به چاپ 1000خود ودوران بلوغش رسیده ،هفت سالی وهزار شماره ای که به این آسانی ها حاصل نشد و خیلی خون دل ها خورده شد و بی مهری وکم لطفی ها وطعن وکنایه ها به جان خریده وبردوش کشیده شد تا این رسانه به جایگاه امروز رسید.هرچند حیات وآینده  این رسانه مکتوب همچون سایر هم کیش وصنف هایش وضعیت چندان مشخصی ندارد، ولی قطعا بازهم ابتکارجنوب از پای نخواهد نشست واین مسیر را با انگیزه تر ازقبل ادامه خواهد داد.

 

تاریخ درج :  1398/1/18

تعداد بازدیدها : 144

ارسال نظر