گفت وگوی خواندنی ومتفاوت ابتکارجنوب با اصحاب رسانه

روزی روزگاری خبرنگاری

 

 

دائما درجنب وجوش است ،موشکافانه مسائل را از نظر می گذارند وآنها را در ذهنش حلاجی می کند .در پشت هر معضل ومسئله ای دنبال سوژه یابی است .اینکه چه بنویسد ،چطور شروع کند وسوژه اش را چگونه بپرورد وبا چه کسانی مصاحبه کند دغدغه شب و روزش می شود.قرار با خبرنگار بیگانه است.خبرنگار همان کسی است که می گوید که سالها دراین عرصه زحمت کشیده،استخوان خورد کرده ،زخم زبان شنیده وقدر نا شناسی دیده ولی  تاکید می کند اگر به نقطه اول برگردد بازهم عرصه خبر وخبر رسانی را انتخاب می کند.خبرنگاری برای هیچ خبرنگار دغدغه مند ودلسوزی نان وآب نداشته ولی او همواره  با عشق قلم زده تا ثابت کند به معنای واقعی خبرنگاری تافته جدابافته است.

حالا ودر 17 مرداد پای صحبت همکاران خبرنگارمان نشستیم همان هایی که دغدغه هایشان هیچ وقت تمام نمی شود که اتفاقا روز به روز بیشتر می شود واجازه نمی دهد این قشر به این آسانی ها سر اسوده بر بالین بگذارند.گزارش زیر گفت وگویی خواندنی ومتفاوت است با برخی از اهالی رسانه که شبانه روز فارغ از هر جناح،تفکر وسلیقه ای از سالهای گذشته تا کنون بی منت قلم زده اند.اینکه هر خبرنگاری چند سال است فعالیت خبری انجام می دهد،با کدام رسانه کارش را آغاز کرده وهمچنین چگونگی ورودش به عرصه خبر وهمینطور اینکه اگر خبرنگار نمیشد به سمت چه حوزه وفعالیتی می رفت ومهمتر اینکه آیا اگر به گذشته برمی گشت با اشراف برهمه مشکلات وموانع موجود بازهم خبرنگار میشد سوالاتی بود که دوستان خبرنگار درگفت وگو با ابتکارجنوب به آنها پاسخ دادند.

 

اگر خبرنگار نمی شدم نویسنده می شدم

صاحب امتیاز ومدیرمسئول سایت افتو نیوز وسردبیر سابق سایت استان در زمینه سوالات طرح شده می گوید:بعد از چاپ نخستین مطلبش در سال 82 در یکی نشریات فعالیت رسانه ایش را آغاز کرده وتا سال 88 نیز آن را ادامه داده ولی پس از مدتی از عرصه خبر کناره گیری کرده.

محمود آرام با بیان اینکه از سال 91 مجدد به حوزه خبر بازگشته  وتا امروز هم فعالیتش ادامه داراست می افزاید:با هفته نامه آوای عشایر کارش راشروع کرده وپس از ان با رسانه هایی از جمله روزنامه ایران زمین،خبرگزاری ایسنا  وروزنامه ابتکارجنوب هم همکاری داشته است.وی تصریح می کند:پس از همکاری با این رسانه ها سردبیری سایت استان را بر عهده گرفته وتا سال 94 هم دراین رسانه فعالیت می کرده ولی بعد از تعطیل این سایت اقدام به راه اندازی سایت افتونیوز کرده که تا امروز هم دراین سایت رسالت خبری خود را انجام می دهد.آرام با اشاره به اینکه  بودن در رسانه حالش راخوب می کند وادامه می دهد:بخاطر علاقه ای که به خبرداشته اگر به گذشته برگردد بازهم همین مسیر را انتخاب می کند چون علاقه پایه اصلی خبرنگاری است وبنابراین فردی که به این حوزه علاقمند باشد حتی اگر کناره گیری کند بازهم خود را جزئی از رسانه می داند.او اضافه می کند:اگر خبرنگار نمی شد به سمت نویسندگی کشیده می شد ودراین عرصه مشغول می شد.

 

شروع با هفته نامه گندم زار

سرپرست روزنامه کشوری فرصت امروز دراستان نیز می گوید:از سال 82 واز طریق یکی از دوستانش که در هفته نامه ندای دنا فعالیت می کرده کارش را در هفته نامه گندم زار آغاز کرده وپس از ان تا سال 93 با روزنامه قدس کار کرده است.مینو آریانفر می افزاید:همیشه خبرنگاری را به چشم علاقه شخصی ونه درآمد زا نگاه کرده ام چون طی همه این سال فعالیت نه بیمه ونه درآمد آن چنانی نصیبم نشده .سردبیر وخبرنگار سایت خبری فریاد جنوب تصریح می کند:اگر خبرنگار نمی شد چون به وکالت هم علاقه داشته و در رشته حقوق هم تحصیل کرده دراین عرصه فعالیت وآینده شغلی اش را دنبال می کرد امری که اکنون نیز درکنار کارخبر بدنبال تحقق آن است.

 

مسیرخبرنگاری سرشار ازاتفاق است

همچنین دبیر وخبرنگار خبرگزاری مهر دراستان که سابقه 5 سال کار خبری را درکارنامه خود دارد در توضیح چگونگی ورودش به عرصه خبر توضیح می دهد:که حرکتش در این حوزه بصورت آماتوربه سالهای دوری که او در زمینه تولید نشریه های مسجدی، فعالیت وبلاگی و تخصصی تر در قالب مسجد بلاگ برمی گردد.پژمان امیدی ادامه می دهد:فعالیت حرفه ای او نیز طی 5 سال فعالیت بی وقفه با مهر شکل گرفت که دو فاکتور علاقه شخصی وفعالیت های گذشته اش دراین اتفاقا دخیل بوده است.

وی با بیان اینکه انتخاب این مسیر اتفاقی نیست اما سرشار از اتفاق است تاکید می کند:فارغ از همه تلخی ها وشیرینی های این عرصه هر کار واقدامی که با علاقه انجام شود بر دل می نشیند واثر گذار است.امیدی ادامه می دهد:زمانی که واژه ها وکالبد کلمات به درستی درکنارهم چیده می شوند زمینه ساز احساس خوبی برای خبرنگارمی شود.این خبرنگار یادآوری می کند:خبرنگاری می تواند در خوب بودن احوال ما خبرنگاران موثر باشد ولی باید گفت حال خبرنگاری آنطورها که باید خوب نیست.

 

25 سال پیش با توزیع روزنامه کارم راشروع کردم

خبرنگار و سرپرست خبرگزاری فارس کهگیلویه و بویراحمد نیز درتوضیح سال های فعالیت وچگونگی ورودش به عرصه خبر واطلاع رسانی می گوید:خانواده وشهر سیاسی که درآن زندگی می کردم باعث شده بود خواه ناخواه به سمت خبرخصوصا بعد سیاسی آن کشیده شوم.داریوش بهنیا زاده می افزاید:همه سالهای کودکی ونوجوانی اش درشهر سیاسی باشت ودر کنار خانواده ای سپری شده که سیاست دربطن آن نهادینه شده بود وروزنامه های رسالت وجمهوری اسلامی هم دران دوره در دست خانواده ونزدیکانش بوده واو را بیش از بیش با خبرآشنا کرده.

وی تصریح می کند:همه این موارد باعث کشش وی به سمت مسائل سیاسی وحوزه خبر شده بود وباعث شد 25 سال پیش با توزیع روزنامه کارش را آغاز  ونظارگر وپیگیر دعواها ومناظره های سیاسی چپ ها وراست ها در آن زمان باشد.بهنیاز زاده با  ادامه می دهد:مدتی به دلیل مهاجرت به اصفهان وشهرضا از فضای خبری فاصله گرفت ولی بازگشت دوباره به باشت ودرخواست دوستان واطرافیانش باعث شد درسال 84 سرپرستی خبرگزاری فارس را دراستان برعهده بگیرد.وی یادآوری می کند:چون درگیر سیاست بوده وبه این حوزه هم علاقه داشته واز طرف دیگر سیاست ورسانه ها باهم عجین بوده وهستند اگر به گذشته برگردد بازهم همین مسیر را انتخاب می کند.سرپرست خبرگزاری فارس دراستان بیان می کند:اگر وارد عرصه خبر نمی شد چون دوستانش او را به فوتبال می شناسند گزارشگری ورزش فوتبال را انتخاب می کرد.

 

اتفاقی که مسیر زندگی یک خبر را تغییر داد

در ادامه خبرنگار خبرگزاری ایرنا هم می گوید:خانواده اش تمایل داشتند او در رشته دیگری تحصیل کند ولی خودش همواره به حوزه خبر واطلاع رسانی علاقه داشته وبصورت اتفاقی درلیست رشته های دانشگاه رشته خبر توجهش راجلب کرده وآن را انتخاب کرده ،انتخابی که مسیر زندگی اش را تغییر داد.فاطمه رشیدی جهان آباد ادامه می دهد:البته به عکسی وخبر توامان علاقمند بودم وهمه جا اعلام می کردم قصد دارم خبرنگار شوم.وی که از سال 83 تاکنون درعرصه خبر قلم می زند تصریح می کند:دوره کارآموزی اش را درخبرگزاری ایرنا گذرانده وفعالیت کاری اش با روزنامه ابتکارسراسری آغاز کرده است.رشیدی ادامه می دهد:برخی اوقات که شرایط سخت می شود فکر میکنم اگربه عقب برگردم این حرفه را انتخاب نمی کنم ولی واقعیت این است هیچ حرفه ای به اندازه خبرنگاری با روحیاتم سازگار نیست.

خبرنگار ایرنا تاکید می کند:چون هیچ کاری را به اندازه نوشتن دوست ندارد حال واحوالش با نوشتن خوب است ولی این خوب بودن وقتی دوچندان می شود که تاثیر خبر ونوشته هایش را می بیند.رشیدی یادآوری می کند:نوشتن ودیده شدن خبر دو بعد جدای خبرنگاری هستند ولی گام بعدی این است که خبر تاثیرگذاری لازم را داشته باشد وقتی این اتفاق می افتد قطعا خبرنگار خوشحال تر وراضی ترخواهد بود.

 

اگر به گذشته برگردم هدفمند تر وارد عرصه خبرمی شوم

همچنین عزیزی صاحب امتیاز ومدیرمسئول پایگاه خبری امید زاگرس بیان می کند:بخاطر دغدغه مندی وعلاقه به حوزه خبر کارش را ده سال پیش وباخبرگزاری ایرنا آغاز کرده است.

ابراهیم عزیزی با بیان اینکه اگر به گذشته برگردد هدفمندتر به این عرصه ورود می کند ادامه می دهد:سعی می کردم خبرنگاری رابه عنوان علاقه درکناری شغلی که دارای امنیت شغلی باشد دنبال کنم.وی یادآوری می کند:اگر خبرنگار نمیشد چون در رشته خبر صداوسیما پذیرفته شد ولی بخاطر فعالیت خبری نتوانست آن را دنبال کند قطعاخبر را درعرصه دانشگاهی وآکادمیک دنبال می کرد.عزیزی از مششکلات خبرنگاری هم صحبت می کند وتاکید می کند:خبرنگاری درکنار وجهه وجایگاه اجتماعی خاص وخلق لحظات دلنشین ولی مشکلات ومصائبی شبانه روزی دارد که مسئولان هم دراین راستا نه تنها او را حمایت نمی کنند بلکه توقع زیادی هم ازخبرنگار دارند که انتظار می رود این طرز تفکر اصلاح ودغدغه های خبرنگاران واهالی رسانه دیده شود.

 

فضای خبر لجام گسیخته شده

صاحب امتیاز ومدیرمسئول سایت فصلی نیزبا بیان اینکه شروع فعالیتش درحوزه خبر از سال 89 وبا روزنامه استانی امید مردم بوده می گوید:از سن کم پیگیر اخبار وروزنامه ورزشی بوده وبعدها به حوزه سیاست هم علاقمند شده واین علاقه تاجایی پیش رفت که بین شغل دولتی وعرصه خبر حوزه خبر را انتخاب کرد که البته حضور او بیشتر اتفاقی بوده .صادق الهی نژاد با بیان اینکه عرصه خبر قابل ستایش وارزش است تاکید می کند:این حوزه ضعف هایی دارد که مهمترین آن باج گیری ،باج خواهی وسواستفاده شده تعدادی ازاین عرصه مهم است.

سرپرست خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه اگر به گذشته برگردد بازهم خبر را انتخاب می کند یادآور می شود:اگر خبرنگار نمی شد بخاطر رشته تحصیلی اش درعرصه حسابداری اینده شغلی خود را دنبال می کرد.وی ادامه می دهد:چون اخیرا فضای خبر لجام گسیخته شده به فضای خبر دید خوبی ندارد وامیدواراست این وضعیت اصلاح شود.

 

اساس کار فرهنگی علاقه است

صاحب امتیاز ومدیرمسئول سایت منطقه ای راک نیوز هم توضیح می دهد:همواره از مشترکان پیگیر روزنامه ها با گرایشات فکری مختلف بوده وگزارشات وتحلیل های آنها را دنبال می کرده وبا مشاهده فضای چالشی واخبار هیجانی سال 90 که آرامش را از جامعه ومردم سلب می کردند دنبال راهی بوده تا بتواند ملایمتر با آنها سخن بگوید.خدایار درخش ادامه می دهد:بعد از مشورت وهمفکری ودرست 8 سال پیش سایت راک نیوز را راه اندازی وفعالیت خبری اش رابصورت رسمی آغاز کرد آن هم در سالهایی که رغبت وکمیت در عرصه ها رسانه ها مانند امروز نبود.

وی تاکید می کند:اگر به گذشته بازگردد بازهم خبر را انتخاب می کند چون خبر  زیرمجموعه فرهنگ است واساس کار فرهنگی علاقه است ونباید سود وزیان دراند محاسبه شود بلکه باید با عشق کارخبر را دنبال کرد.

 

لذت کارخبر بر سختی آن می چربد

خبرنگار و مدیر تابناک کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به اینکه قبل از شروع فعالیت رسانهای در زمینه وبلاگ نویسی سیاسی وآموزشی فعالیت کرده بین می کند:روزانه ساعت های زیادی را صرف ساختن وبلاگ ها می کردم واز سوی دیگر نیز قریب به هفت تاهشت سال را هم اخبار و تحلیل های روز سیاسی ارا دنبال می کردم.

مهدی مرادی علاوه بر علاقه شخصی دراین مسیر تناسب وقراب رشته تحصیلی خود یعنی علوم سیاسی را دراین زمینه اثر گذار می داند و ادامه می دهد:همواره پیگیر اخبار خبرگزاری تابناک بودم وبصورت اتفاقی متوجه این خبرگزاری دراستان غیرفعال است با مسئولان این خبرگزاری در تهران تماس گرفتم وهمین هم زمینه ساز دیدار وشروع فعالیت وی در حوزه خبر شد.وی به کسب رتبه این خبرگزاری درسال گذشته دربین سایر استانها هم اشاره می کند واضافه می کند:بی شک اگر به گذشته برگردم علیرغم سختی ومشقت کار خبر وقدرناشناسی های موجود دراین عرصه بازهم عرصه خبر را انتخاب می کنم چون معتقدم برای مردم قلم می زنیم و لذت این کار به سختی های آن می چربد وارزشش را دارد.

تاریخ درج :  1398/5/19

تعداد بازدیدها : 230

ارسال نظر