تهاتر 60 میلیارد تومانی مطالبات و بدهی های دولت و بخش خصوصی استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
 
تهاتر 60 میلیارد تومانی مطالبات و بدهی های دولت و بخش خصوصی استان
 
 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهکیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال 98 کل کشور، مبلغ 60 میلیارد تومان تهاتر در استان صورت گرفته است.
 
 

غضنفر آرام با بیان اینکه تهاتر ابزار مفید و موثری برای تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور است، افزود: یکی از ظرفیت های خوب قانون بودجه کشور که کمک قابل توجهی به مقوله تولید و سرمایه گذاری می نماید، بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سنواتی است که در سال 98 نیز اجرایی و عملیاتی گردید.

وی بیان داشت: به استناد قانون بودجه دو نوع تهاتر وجود دارد که شامل تهاتر نوع اول یا مالیاتی و تهاتر نوع دوم یا بانکی است. آرام با اشاره به مزیتهای تهاتر برای تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی، افزود: تهاتر می تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش خصوصی شود همچنین از افزایش یک سویه ی بدهی بخش خصوصی به دولت جلوگیری میکند.

 

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان و نیز رصد حسابهای بانکی که منجر به کشف فعالیتهای غیرقانونی پولشویی میشود را از دیگر مزایای تهاتر برشمرد و تصریح کرد: طی سه چهار سال گذشته استقبال خوبی از تهاتر در استان صورت گرفته که کمک قابل توجهی به حل مشکلات بخش خصوصی نموده است و در سال 98 نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و با همکاری بسیار خوب بانکها، امور مالیاتی و بخش خصوصی و پیمانکاران مبلغ 60 میلیارد تومان تهاتر صورت گرفته که کمک بزرگی در راستای رشد و رونق اقتصادی استان و حل مشکلات بخش خصوصی است.

تاریخ درج :  1399/3/12

تعداد بازدیدها : 138

ارسال نظر