باید ازاستان برویم

واکنش صریح حسن غفاری نسبت به قرار گرفتن نام یاسوج وگچساران درلیست تبعیدگاهها:


باید ازاستان برویم


برای تبعیدی ها چه جایی پرمنفعت تر ازیاسوج وگچساران

 

فعال فرهنگی وعکاس مردم نگار هم استانی نسبت به قرار گرفتن نام شهرهای یاسوج وگچساران در لیست تبعیدگاههای کشور واکنش تند،صریح واعتراض آمیزی نشان داد.حسن غفاری درگفت وگو با ابتکارجنوب با بیان اینکه قرار گرفتن نام دوشهر یاسوج وگچساران از استان کوچک کهگیلویه وبویراحمد یعنی همه جغرافیای آن قابلیت تبعید گاه شدن را  داردگفت:این انتخاب برای خودشان پیشنهاد خوبی است که ازطرف وزارت کشور مطرح شده است.!


وی تصریح کرد:یاسوج به عنوان یک مرکز استان دارای قدرت سیاسی واداری وبرخوردار از آب وهوای کاملا مطبوع وگچساران نیز در قامت یک شهر نفتی برخوردار از منابع اقتصادی قوی علاوه بر دارابودن فاصله اجتماعی وطبقاتی از باب معیشت کارمندی وگارگری استعداد خوبی برای ادامه حیات دزدان واختلاس کنندگانی دارند که می خواهند سفارشی درلیست خود تبعیدی قرار بگیرند.

 
این هنرمند هم استانی اظهارداشت: در کشور ما روزانه شاهد انتشار اخباری در زمینه اختلاس هستیم که اکثر قریب به اتفاق این اختلاس کنندگان از مناسبات فامیلی ودوستانه  برخوردارند وحکمشان می تواند تبعید باشد.

غفاری ادامه داد: برای این تبعیدی ها چه جایی پرمنفعت تر از شهرستان گچساران که بر روی چاههای نفت ومجموعه های تولیدی واقتصادی وابسته به آن باشد وچه شهری خوش آب وهواتر وخوش زیست تر از یاسوج که به آن تبعید شوند ودراین تبعیدگاه خودساخته به ریش ما بخندند.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه مردم کهگیلویه وبویراحمد یکی ازظلم پذیرترین مردم کشور هستند،خاطرنشان کرد:دراین استان مردمانی شیفته نظام ودولت زندگی می کنند که برای یک حقوق ومعیشت کارمندی می خواهند به روشهای مختلف به سیستم دولتی وصل شوند وبه همین خاطر هرحکم وتصمیمی را می پذیرند.

وی اضافه کرد:همین مردم ضمن آنکه دربسیاری از موارد رفتارخود زنی دارند در هجمه لر ستیزی و حمله به دولت مردان ملی سکوت می کنند.


غفاری با اشاره به اینکه در جغرافیای کوچک کهگیلویه وبویراحمد مردمانی ثروتنمد اما بسیار فقیر وگرسنه زندگی می کنند عنوان کرد: استانی که تمام منابع طبیعی، جنگل ها، نفت وگاز، منابع آبی، حاشیه رود وآبراههایش ملی وتحت تصرف دولت است وخود درمحدودیت ومحرومیت است چه زندگی ومعیشتی به غیر از کارمندی می تواند در اولویت باشد.


وی با طرح این پرسش که چراهمه منابع اقتصادی و معیشتی استان باید ملی باشد و مردمانش سهم ناچیزی را در ردیف بودجه استانی داشته باشندتاکید کرد: شرایط موجود خود ساخته حق ماست وباید هم درلیست مکان های تبعیدی قرار بگیریم چون لیاقت سرزمینمان رانداریم وشایسته پذیرش غریبه‌های تبعیدی هستیم.


عکاس مردم نگار هم استانی گفت: در شش ماه گذشته بدنبال تغییر کابری دوهزارمتر زمین برای سکونت بودم وبا این حال هنوز نتوانسته ام این موضوع را از قید بروکراسی حاکم در سیستم اداری خارج کنم مگر یک فرد چقدرانرژی دارد که بخش زیادی ازآن را درچنین چرخه ای هزینه کند.


غفاری بیان کرد:حتی در حوزه تخصصی وکاری ام چندین بار با شخص استاندار ومجموعه مدیریتی وی مکاتبه وپیگیری کرده ام تا درمورد منفعت عمومی استان ،چاپ کتابهای بصری ودایره المعارف تصویری استان دیداری وتعاملاتی داشته باشیم که همه آنها نیز بی نتیجه مانده است.

وی ادامه داد: وقتی چنین تلاش هایی برای جلب نظر مجموعه مدیریتی استان بی نتیجه می ماند بنابراین باید ازاین استان سفر کنیم تافضا را دراختیار کسانی قرار دهیم که هیچ انگیزه وپویایی برای فعالیت، تحرک وتوسعه جامعه استان ندارندوفضابرای میهمانان تبعیدی آماده شود.

غفاری گفت:بعد از چهل سال فرمایشات محرومیتی در استان حالا قرارگرفتن در لیست تبعیدی چه معنایی به غیر از اینکه همه این سال ها چه غلطی می کردید می تواند داشته باشد؟

این فعال فرهنگی عنوان کرد:حالا
لیدرهای سیاسی وطلب کاران احزاب سیاسی که هر چهار سال یک بار نمایان می شوند تا نماینده‌شان را نماینده مردم کنند کجا هستند؟

 غفاری با بیان اینکه گویی کهگیلویه وبویراحمد از داشته ها ونیروهای انسانی خودش رنج می بردیادآور شد: ماسزاوار غریبه ها و نا شناخته های تبعیدی هستیم شاید آنها ساکنین بهتری برای این سرزمین باشند.

تاریخ درج :  1399/5/29

تعداد بازدیدها : 295

ارسال نظر