آغاز اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در مرکز خدمات جامع سلامت.

در راستای اجرای بند (ج ) ماده 7 قانون ششم توسعه کشور و مصوبات قانون بودجه سال1400

 

آغازطرح کاهش کاربرد و حذف دفاتر درمانی 

 

رئیس اداره نظارت و ارشیابی اداره کل بیمه سلامت کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت : طبق تفاهم نامه¬های موجود بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت کشور ، طرح کاهش کاربرد دفاتر درمانی از اول خرداد ماه سال جاری در مراکز جامع سلامت استان و با هدف حذف کامل دفاتر درمانی ، اجرای برنامه های نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و تشکیل پرونده سلامت برای بیمه شدگان آغاز گردیده است.

 

محسن عزیزی معاون تصریح کرد : این طرح در استان بصورت مرحله ای اجرا می¬گردد به طوری که از ابتدای خرداد ماه سال جاری تمام مرکز خدمات سلامت موظف هستند نسخه سطح یک خود را بصورت الکترونیکی و در سامانه های وزارت بهداشت تجویز کنند به نحوی که در تاریخ مذکور مراکز درمانی پیش گفت خدمات کاغذی خود را در برگه های دفاتر درمانی تجویز نخواهند نمود. همچنین در راستای اجرای این مهم ، فرایند نسخه پیچی الکترونیکی در بستر سامانه های سطح یک وزارت بهداشت از اول تیر ماه اجرا و از اول مرداد ماه ارجاع بیماران به سطوح بالا تر بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.


رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اظهار داشت : با توجه به نیاز بیمه شدگان به خدمات تخصصی و فوق تخصصی و فراهم نبودن امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات ، مراکز جامع خدمات سلامت می¬توانند از برگه های باقیمانده در دفاتر درمانی و در صورت اتمام برگ دفترچه درمانی از فرمهای ویژه ارجاع که در اختیار این مراکز قرار داده شده است و یا حتی در سربرگ های مراکز استفاده نمایند که در این خصوص اطلاع رسانی لازم به مراکز تخصصی و فوق تخصصی استان انجام شده است.


جهانتاب در پایان گفت : طبق مفاد تفاهم نامه موجود بین معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت کشور ، دانشگاه های علوم پزشکی موظفند ضمن اطلاع رسانی به تمام داروخانه های بخش خصوصی و مؤسسات طرف قرارداد شبکه ها و مراکز جامع سلامت ، دسترسی به سامانه های سطح ( 1 ) را جهت ارائه خدمت فراهم نمایند. همچنین ادارات کل بیمه سلامت استانی می¬بایست به تمام داروخانه ها ، مؤسسات ، پزشکان متخصص و فوق تخصص در بخش دولتی و خصوصی پیرامون چگونگی پروژه حذف دفترچه روستائیان و عشایر، اجرای فرایند-های نسخه نویسی و نسخه پیچی و اجرای الکترونیک اطلاع رسانی کامل نمایند .

تاریخ درج :  1400/3/12

تعداد بازدیدها : 349

ارسال نظر