فرهنگ مقوله ای مظلوم و درحاشیه- به قلم مرضیه دادگر

جشنواره بین المللی فیلم فجر با معرفی برگزیدگان در بخش های مختلف به کار خود پایان داد. دراستان کهگیلویه وبویراحمد نیز که برای دومین سال میزبان این جشنواره بود با اکران فیلم فراری ساخته علیرضا داوود نژاد روزپنجشنبه 21 بهمن به ایستگاه آخر رسید.این جشنواره به مدت هشت روز از 14 تا 21 بهمن دراستان برگزار شد و16 فیلم در دو سانس به نمایش درآمدند.استقبال از جشنواره درهوای سرد بهمن ماه بسیارگرم ومحسوس بود و اگر چند فیلم را فاکتور بگیریم در مجموع کارنامه این دوره جشنواره پربار بود. فیلم هایی به نمایش درآمدند که حرف برای گفتن داشتند وتماشاگر را درگیر می کردند.ظرفیت سالن سینما هنر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کاملا پر می شد وحتی برخی مجبور می شدند روی زمین بنشینند وبعضی ها هم ناچارا پشت درهای بسته می ماندند.ذوق وشوق فیلم دیدن موج می زد،همه اینها باعث شد گریزی به خاطرات دورم درسالهای پس ازجنگ داشته باشم ،یادم هست همراه پدرم پای ثابت فیلم ها بودیم ،همه برای تماشا می آمدند،دل توی دل مردم نبود برای تماشای فیلم ها.من اما کودکانه دلم غنج می رفت برای شروع فیلم.اما بعد از آن سالها ازسینمای شهرم تنها یک نام به یادگار مانده.نامی برای آدرس دادن.خیابان سینما قدیم،من کودک بزرگ شده دیروز ،دلم برای سینمای شهرم،برای نوستالژی سالهای دور تنگ می شود.باهمه این اوصاف استان برای دومین بار ردای میزبانی پوشید والحق که مردم ازپیر وجوان تا کودک و...رسم میزبانی را همانند خصلت دیرینه شان به جای آوردند.این رخداد فرهنگی اتفاقی بس مبارک بود.استقبال از فیلم ها حاوی پیام های مهمی بود که باید به آنها توجه شود. نمایشگاه بزرگ کتاب دراستان نیز رخداد فرهنگی دیگری است که 24 بهمن  با حضور بیش از300 کشوری برگزار شود.به گفته خردمندمعاون فرهنگی ومطبوعاتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سال گذشته 150هزارنفر ازنمایشگاه کتاب دیدن کردند، که قطعا با توجه به سرآنه میزان مطالعه ضعیف درکشور واستان ما این نمایشگاه گام اثربخشی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه خواهد بود.همه اینها آورده شد تا بگوییم اهمیت نقش فرهنگ در رشد وبالندگی بک جامعه بر هیچ انسان نیک اندیشی پوشیده نیست و پر واضح است جامعه ای زنده وپویا خواهد بود که فندانسیون و زیرساخت های فرهنگی خود را سامان ببخشد.برای جامعه ما چه در درابعاد بین المللی چه ابعاد داخلی فرهنگ مولفه ای مهم وحیاتی به شمار می رود.بنابراین این مقوله نیازمند صرف هزینه وتوجه واهتمام بیشتراست.در فرآیند توسعه پایدار اگر عنصر اثربخشی مانند فرهنگ نادیده انگاشته شود دقیقا یک پای قضیه لنگ خواهد شد و دودآن ابتدا به چشم خود جامعه خواهد رفت.درسطح استانی نیز مقوله فرهنگ جز ضروریات محسوب می شود وبی توجهی به آن زمینه ساز ناهنجاری های زیادی خواهد شد.ولی عملا علیرغم جایگاه ویژه فرهنگ آنطورکه باید وشاید این مقوله دیده نشده وحتی مظلوم نیز واقع شده یا حتی به حاشیه رانده شده.به گفته مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی سهم بودجه استانی این دستگاه کمتراز 14 درصد ودرکشور کمتر از یک هفتم بودجه دستگاههای فرهنگی کشوراست وهمه اینها در شرایطی است که این دستگاه متولی با وجود این میزان بودجه وامکانات باید برنامه های حوزه فرهنگی را مدیریت کند وجوابگو باشد.حوزه فرهنگی ما نیازمند مساعدت وهمکاری سایر دستگاههای اجرایی است زیرا در هرکدام از دستگاهها اعتباراتی برای بخش های فرهنگی درنظرگرفته می شود که دستگاهها می توانند دراین زمینه شفاف سازی کنند واز سهم خود دراین زمینه استفاده کنند تا بازخورد وخروجی مناسبی به منصه ظهوربرسد.همه مسئولین در راس دستگاهها فرزندان این استان هستند وبا دردها ودغدغه ها آشنا هستند اگر آنان برای استان دل نسوزانند وسرشان برای غم استان درد نکند چه کسی اینکار را انجام دهد.

تاریخ درج :  1395/11/23

تعداد بازدیدها : 275

ارسال نظر