99/4/17-1
  • افزایش اجاره بها دریاسوج موجب نگرانی مردم شده است عرصه زندگی امروز وبیش از همیشه بر مستاجرینی تنگ است که دراین فصل سال باید از این مشاور املاکی ب ...

  • اعضای شورای شهر یاسوج درجلسات همچنان سر ناسازگاری دارند یکشنبه هفته جاری اعضای شورای شهر یاسوج مطابق روال همیشگی بازهم دورهم جمع شدند تا برای برر ...

  • تنها 80 نیرو کار حفاظت از محیط ‌زیست کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارند  تقویم ما پر از روزهای مناسبتی است روزهایی که هر کدامشان یادآ ...

  •  کرونا در کهگیلویه وبویراحمد به وضعیت هشدار رسیده واگر کنترل نشود  مدیریت آن از دست کادر درمانی خارج می شود.این را سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ...

  •  منتخب مردم گچساران در يك گزارش ١٠٠ صفحه اى به اتهامات پاسخ داد داستان قتل كارمند سازمان برنامه و بودجهماجراى قتل يك شهروند در انتخاباتحدود ...

  • دربرابر صیانت از جنگل های بلوط مسئولیت پذیرتر باشیمداستان زندگی ومرگ هیچ کدام از آدمها شبیه هم نیست،یکی اسطوره وار می میرد و دیگری با هزار اما واگر.