99/3/10-1
  • ناجی بلوط ،یادگار سالها خاطره وبرکت باشیم این روزها تمام گرمسیرکهگیلویه وبویراحمد در آتش است،خامی،خائیز ،دیل و... در آتش سوختند ومی سوزند تا بلوط ...

  • نقش کمرنگ نیروهای مردمی در صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی  این روزها درگچساران جنگل ومرتع هکتاربه هکتار می سوزد واین همان غم انگیز ترین ودرد آو ...

  •  بر اساس برآوردهای اولیه ۳۰۰ هکتار از جنگل های گچساران درآتش سوخت آتش زبانه می کشد،جنگل می سوزد ،این حکایت چند روز اخیر جنگل های خامی وخنگ ب ...

  • گزارش ابتکار جنوب از رتبه نزولی کهگیلویه وبویراحمد دراهدای عضوتاریخ های ثبت شده همیشه حرف های زیادی برای گفتن دارد،کافی است تقویم پیش رویت را ورق بزنی ...

  • یاسوج با 100هزارحاشیه نشین از مهاجرپذیرترین شهرهای کشور است موازی کاری ونبود متولی چالش مناطق حاشیه نشین یاسوجمشکلات روزافزون حاشیه نشینان با واس ...

  • گزارش ابتکار جنوب از تعیین حق عوارض آلايندگى شهرستان هاى استان  حق عوارض آلايندگى كهگيلويه و چرام در ابهام مرداد ماه سال گذشته بود که گزارشی ...