1400/11/4-1
  • ارومیه با اراده سیاسی خشک نشد، پشتوانه ای که بختگان و دیگردریاچه ها ی ایران ندارند .اثر خشکی دریاچه های  استان فارس روزبه روز ملموس تر می شود .تق ...

  • مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: رعایت اصول صحیح تغذیه تاثیر مهمی در تقوی ...

  • ابتکارجنوب با شماره ۱۴۷۹ به ایستگاه آخر درسال ۹۹ رسید.سالی که باز هم مثل همیشه خالی از اتفاق نبود و به فراخور اهمیت موضوع، در ابتکارجنوب انعکاس داده ش ...

  • ١٥ درصد جمعيت كهگيلويه و بوير احمد تحت پوشش كميته امداد هستند سالانه ٥ درصد به مددجويان افزوده مى شود١١٠هزار و ٤٢٢ نفر در استان مددجوى كميته امداد هست ...

  • چهار روز از زلزله وحشتناک 5/6 ریشتری سی سخت می گذرد،زلزله ای که توامان شدن با برف وسرما با آن  جریان زندگی را در این شهرستان وروستاهایش به شدت دچ ...

  • هواشناسی از روزهای قبل هشدار آبگرفتگی وسیلابی شدن درسطح استان را داده بود،همه منتظر بارشی بودند که مدتها بود خبری از آن نبود،مردم در این روزهای سرد وب ...