1401/5/19
  • چهل و چهار سال پس از حادثه سینما رکس در آبادان، فاجعه ای دیگر غم عالم را بر سر آبادان آوار کرد تا حال ناخوش مردم این شهر پس از سال ها جنگ، خاک، درد بی ...

  • شهرام رستمی 36 ساله اهل یاسوج، مدت 20 سال است که در عرصه ورزش در رشته های تیراندازی، صخره نوردی، کوهنوری و ورزش های رزمی فعالیت می کند و تاکنون در رشت ...

  • ارومیه با اراده سیاسی خشک نشد، پشتوانه ای که بختگان و دیگردریاچه ها ی ایران ندارند .اثر خشکی دریاچه های  استان فارس روزبه روز ملموس تر می شود .تق ...

  • مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: رعایت اصول صحیح تغذیه تاثیر مهمی در تقوی ...

  • ابتکارجنوب با شماره ۱۴۷۹ به ایستگاه آخر درسال ۹۹ رسید.سالی که باز هم مثل همیشه خالی از اتفاق نبود و به فراخور اهمیت موضوع، در ابتکارجنوب انعکاس داده ش ...

  • ١٥ درصد جمعيت كهگيلويه و بوير احمد تحت پوشش كميته امداد هستند سالانه ٥ درصد به مددجويان افزوده مى شود١١٠هزار و ٤٢٢ نفر در استان مددجوى كميته امداد هست ...