این بار علاج واقعه قبل از وقوع کردیم/ به قلم مرضیه دادگر

سال جاری به لحاظ میزان بارش ها سال کم بارشی بود ،مسئله ای که کارشناسان امر نیز آن را تایید وتصدیق کرده اند،به همین خاطر کمتر کسی دراستان پیدا می شد که نسبت به روند نزولات جوی دراستان مقایسه ای نداشته باشد واز این بابت ابراز نگرانی نکرده نباشد ،ولی علیرغم همه این شرایط طی یکی دوهفته اخیر شاهد بارش های مطلوبی درسطح استان بودیم.بارش هایی که قبل از ورود نوید خبرهای خوب والبته زنگ خطر داشتند. زنگ خطری که از طرف مسئولین استان وعلی الخصوص ستاد بحران بعنوان متولی اصلی این بخش اعلام شد.دراین زمینه با توجه به میزان بارش ها احتمال وقوع سیلاب وآب گرفتگی اعلام شد وستاد بحران با توجه به اهمیت فورس ماژور این مسئله در اسرع وقت باتوجه به نقشه های پیش یابی هواشناسی تشکیل جلسه داد وحتی درشهرستانها نیز این مهم در دستور کار قرار گرفت وتصمیماتی دراین خصوص اتخاذ گردید ومهمترین تصمیم هشدار به شهروندان برای رعایت اصول ایمنی،تهیه آب شرب مورد نیاز ومهمتراز همه اینها تعطیلی مدارس ودانشگاههای استان بود.درشهرستانها نیز ستادهای بحران تشکیل جلسه دادند وتصمیمات وهشدارهای لازم داده شد تا شهروندان درمناطق مختلف استان آمادگی لازم را داشته باشند.این جلسه ونشست ها درنوع خود اقدامی تحسین برانگیز وقابل ستایش است وهمیشه بهتراست قبل از وقوع هرحادثه ای تصمیمات لازم اعمال گردد تا حسرت اقدام مناسب وبه موقع ایجاد نگردد.درسنوات ودفعات قبل به کرات ما شاهد خسارات زیاد در اثر بارش نزولات جوی بودیم،خساراتی که تامدتها تبعات ناشی از آن باقی می ماند واستان با آنها دست به گریبان بود.همیشه بهترین تصمیمات با اعمال برنامه ریزی های به موقع وآمادگی لازم حادث می گردد ،مسئله ای که در قبال وضعیت بحرانی نیز مناسب ترین عکس العمل خواهد بود.با وجود آمادگی کامل دستگاههای مختلف دراستان وتعطیلی مراکز آموزشی خوشبختانه سیلاب اتفاق نیفتاد ولی اقدام ارزشمند ستاد بحران جای ارج وتقدیر دارد واین مسئله نشان داد که اگر مسئولین بنای صداقت و روراستی را با مردم درشرایط مختلف داشته باشند مردم نیز بعنوان ستون وبدنه اصلی جامعه با مسئولین همراهی وتعامل خواهند داشت.ولی ازهمه اینها گذشته نکته جالب توجه دراین بین موضع گیری های دلواپسان وبهانه جویی های بنی اسرائیلی آنان بود که هر مسئله ای را دستاویزی برای زیرسوال بردن عملکرد مسئولین قرار می دهند ومترصد فرصتی هستند تا خودی نشان دهند.آنان با پاک کردن صورت مسئله بدنبال اهداف خود هستند ودراین بین شاکی بودند چرا سیلاب جاری نشده ومدارس تعطیل شده .مسئله ای که با اندکی تامل می توان دریافت که ستاد بحران ومسئولین مناسب ترین تصمیم ممکن را اتخاذ کردند چرا که اگر دراین بین اتفاقی روی می داد قطعا تبعات جبران ناپذیری را بدنبال داشت،همانطور که دراستانهای همسایه ازجمله شیراز،بوشهرو...جاری شدن سیل خسارات وصدمات زیادی را به بار آورده است وهنوز نیز اعلام وضعیت بحران وهشدار دراین استانها ادامه دارد.الا ایها الحال اقدام مسئولین استانی درخصوص وقایع اخیر اقدامی کاملا موثر وبجا بود که لازم است این روند وعملکرد مطلوب سرلوحه همه امور قرار بگیرد واین امادگی در شرایط مختلف جریان داشته باشد واز آن طرف دلواپسان نیز لازم است کمی منطقی ومعقولانه تر به تحلیل مسائل بپردازند وهرمسئله ای را بهانه ای برای تخریب و زیرسوال بردن قرار ندهند.البته ذکر این نکته نیز ضروری بنظر است که زیرساخت ها وحتی ساخت وسازها دراستان ما مقاومت لازم را ندارند ودراین زمینه ضعف های وجود دارد، موضوعی که باید سریع تر برای آن چاره اندیشی شود وتمهیدات لازم برای آن اندیشیده شود.

تاریخ درج :  1395/11/29

تعداد بازدیدها : 275

ارسال نظر