نکاتی پیرامون یک انتصاب

فاطمه رشیدی// یکی از تاریخی ترین انتصابات کهگیلویه وبویراحمد و حتی کشور در روزهای گذشته اتفاق افتاد. یک زن به عنوان سرپرست فرمانداری دنا معرفی شد. بانویی که دست پرورده وزارت کشور است. این انتصاب در کنار هیجانی که در فضای رسانه ای استان ایجاد کرد در سطح کشور و بین المللی هم مورد توجه قرار گرفت. اینکه یک زن فرماندار شود موضوع پیش پا افتاده ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذاشت. اما پیرامون این انتصاب نکاتی هم وجود دارد. نخست آنکه نباید خوشحالی و شادی مردم شهرستان دنا و شهر سی سخت نسبت به این انتصاب را نادیده گرفت. مردان و زنانی که داوطلبانه و خوشحال با پلاکاردها و بنر هایی از این اقدام وزارت کشور، استانداری و نمایندگان تشکر کردندو شاید این مهمترین جنبه این انتصاب باشد. یعنی اینکه در شهرستان دنا مردمانی زندگی می کنند که به این باور رسیده اند بهترین زمان برای اعتماد به زنان است و عملکرد دولت را در این انتصاب قابل تقدیر دانسته اند.ضمن آنکه این انتصاب نشان داد حتی در سطح کشور هم فضا برای سپردان مسئولیتها ومدیریتها به زنان فراهم است. نکته دوم اینکه زمزمه هایی مبنی بر این به گوش می رسد که این انتصاب فراتر از سرپرستی ادامه پیدا نخواهد کرد که این موضوع هم خود به نوعی نگران کننده است. زیرا همین زمزمه ها می تواند حتی برای این بانوی فرماندار هم نوعی مانع محسوب شود. اگر واقعا دولت قصد چنین کاری داشته و دارد می توانست تا زمان پیدا کردن جایگزین برای آقای بهشتی روی او را نگه دارد و اگر هم اینها فقط حرف و حدیث و شایعات است پس جا دارد جلوی این اظهار نظرها گرفته شود تا برخی با سو استفاده از فضای موجود زمینه را برای مخدوش کردن چهره سرپرست فرمانداری فراهم نکنند. به جای هر گونه پیش داوری باید به خانم صداقت هم همان فرصتهایی داده شود که به آقایان داده شد. او باید زمان و فرصت لازم را برای رودرو شدن با چالشهای شهرستانش پیدا کند و این بی انصافی است که گفته شود سه ماه از حضور او بهره برداری می شود تا یک مرد برای جایگزینش پیدا شود. نباید فراوش کنیم که این فرماندار همه محدودیت های منابع ، و سیستمی سایر فرمانداران را دارد و عملکردش باید در کنار سایر فرمانداران و با لحاظ کردن محدودیتهای همه فرمانداران بررسی شود نه اینکه عملکردش را از پشت عینک های تبعیض آمیز بررسی کنیم .چرا که تجربه نشان داده چنین قضاوتهایی باعث می شود آقایان با هر عملکردی قدرتمندتر از قبل به نظر برسندو در عوض بانوان دچار سرخوردگی شده و حتی اعتماد به نفس خود را از دست بدهند. ضمن آنکه آقایان هم برای هرگونه قضاوتی نباید فراموش کنند داشته هایشان را مدیون فرصت ها ، تریبونها و قوانینی هستند که در اختیار دارند و زنان از آن محرومند.

تاریخ درج :  1397/3/5

تعداد بازدیدها : 588

ارسال نظر