با این فرهنگ سازی ها،فرهنگ نمی سازیم

مرضیه دادگر

تا یادمان هست همیشه درگوشمان خواندند که  در سرزمین آب ها وآبشارها زندگی می کنیم،جایی که قرار نبود هیچ گاه با منابع عظیم وسرشار آبی اش دیو خشکسالی رابه چشم ببیند. ما هم درپی این رویای شیرین تمام نشدنی در همه این سالها بی حساب وکتاب آب مصرف کردیم تا اینکه خبرهای تلخ به گوش رسید.خبرهایی که جنسشان برای ماغریب بود وبا آن رویای شیرینمان تناقض عجیبی داشت،تنش آبی وکمبود آب بدترین خبرممکن برای ما بود،خبری که هنوز هم آن را باور نکرده ایم ،نشان به آن نشان که هنوز همانطور برهمان سبک وسیاق الگوی غلط  وبی ملاحظه گذشته آب را مصرف می کنیم وگوش بدهکاری هم برای شنیدن توصیه ها نداریم.

وقتی دادستان مرکز استان از امنیتی شدن موضوع آب دراستان صحبت می کند،وقتی مسئولان آبفا از بروز تنش آبی درچند شهر استان سخن می گویند واز همه اینها مهمتر وقتی کارشناسان هواشناسی از کمبود میانگین سالانه بارشی سخن به میان می آورند یعنی موضوع جدی تر از آنی است که بنظر می آید،ولی اینکه چرا الگوی مصرف آب در استان همچنان برهمان روال گذشته پیش می رود موضوعی است که باید در صحبتهای نماینده ولی فقیه به پاسخ آن رسید. آیت الله ملک حسینی می گوید اینکه در برخی مسائل از جمله آب فقیر هستیم یعنی به وظایفمان عمل نکردیم و عملکرد ناکارآمدی داشتیم.صحبت های نماینده ولی فقیه نشان می دهد مدیریت مجموعه اب استان در انجام وظیفه خود همانطور که بارها ودر شماره های مختلف ابتکار جنوب به آن پرداخته شده موفق نبوده.

مدیرعامل آبفای استان درنشست خبری با خبرنگاران  ودر دفاع ازعملکرد خود گفت شاید او نخستین کسی بوده که از بروز تنش آبی دراستان سخن به میان آورده ،ذکر این نکته از طرف وی بیانگر دونکته اساسی است نخست اینکه اگر وی براین موضوع اشراف داشته  که استان درآینده  با چنین وضعیتی روبرو می شود چرا هشدارها و راهکارهای کاربردی تر را از طرف مجموعه تحت مدیریتی وی شاهد نبودیم.دوم اینکه اگر چنین امری صورت گرفته وتدابیر لازم اندیشیده شده چرا ما هنوز دربحث اصلاح الگوی مصرف وفرهنگ سازی موفق نبوده ایم ودربحث مصرف و هدر رفت آب  از سرانه کشوری بالاتریم.

کافی است برای روشن تر شدن ابعاد این موضوع بازدیدی از مرکز استان داشته باشی تا متوجه شوی در اثرشکستگی ها وفرسودگی ها متعدد لوله های وشبکه های آب وهمینطور نوع مصرف مردم چه میزان آب به راحتی حیف ومیل می شود.شرایط موجود نشان می دهد نه تنها مردم که گویا خود مسئولان هم باورشان نشده آب مهمترین چالش ومشکل امروز ماست ومطمئنا با این شرایط به همانجایی می رسیم که آیت الله ملک حسینی گفت به دلیل بد مصرفی عجیب نیست روزی بر ما برسد که التماس یک قطره آب کنیم.

باید پذیرفت در بحث فرهنگ سازی در حوزه آب هنوزتا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیارزیادی وجود دارد،دراینکه فرهنگ سازی مقوله ای زمان بری است شکی وجود ندارد، ولی اینکه با صرف نمایش چند تیزر تبلیغاتی ،انجام همایش،یا نصب تانکر ذخیره آب یا همان طرح همیار آبی که مدیرآبفای استان به عنوان نقطه قوت عملکرد خویش درحوزه فرهنگ سازی از آن دفاع می کند انتظار داشته باشیم مردم وضعیت موجود را درک کنند تصور اشتباهی است که که کمترین بازدهی واثرگذاری لازم را دارد وبه گفته مقام معظم رهبری تحول، به‌صورت تدریجی امکان‌پذیر نیست و باید سریع و با شتاب مناسب باشد تا خود را نشان دهد.بنابراین این موضوع می طلبد که مسئولان حوزه آب دراین زمینه بازنگری وتجدید نظری اساسی داشته باشند ودنبال روش های موثرتر واثربخش تری برای مدیریت مصرف آب باشند.

البته باید یادآور شد مدیریت این حوزه حساس وچالش تنها متوجه مسئولان نیست و بخشی از اهمال وکم کاری ها نیز متوجه خود مردم است،اینکه هنوز وعلیرغم همه تاکیدات وهشدارها وتوصیه ها مردم هنوز باور نکرده اند که استان به لحاظ وضعیت منابع آبی درچه شرایطی قراردارد وهمچنان بر همان روال مدنظرخویش آب را مصرف می کنند .بنابراین درکنار نقش پررنگ مسئولان در مدیریت حوزه آب،شهروندان نیز باید به وظیفه خود درقبال این مایه حیاتی عمل ومسئولانه ومتهعدانه تر دربرابر این موضوع برخورد کنند.

 

 

تاریخ درج :  1397/4/7

تعداد بازدیدها : 1865

ارسال نظر