فرازوفرودها تا هزار

فاطمه رشیدی
گذر روزنامه ابتکار جنوب از هزارمین شماره شاید به نظر اتفاقی ساده بیاید. مثل گذر از 10 ، صد و همه عددهای دیگر.اما وقتی نگاهی به سرنوشت روزنامه های بزرگ و کوچک کشور در یک سال گذشته بیندازیم که چه روزنامه هایی زیر بار فشار مشکلات اقتصادی و کم رغبتی مخاطبان به رسانه های چاپی، کمر خم کرده وتعطیل شده اند آنگاه عبور از شماره هزار برای یک روزنامه محلی اتفاق مهمی می شود. عبور از هزار در جامعه ای توسعه یافته که ارزش رسانه را می داند نه رویداد درون روزنامه ای که یک اتفاق مهم استانی قلمداد می شود.اما گذر ابتکار جنوب از هزارمین شماره، اتفاقی مهم و غرور آنگیز برای من است که از میانه این راه با آن همراه شدم و در جریان نیمی از فراز و فرودهایش هستم. فراموش نمی کنم وقتی نخستین روز کاری سال 97 برای بستن شماره 805 روزنامه سر کاررفتیم چقدر نگران بودیم و ترس داشتیم.ترس اینکه در این شرایط سخت روزنامه قرار است چگونه به مسیر خود ادامه دهد؟ ته دلمان نگران بودیم سیل تعطیلی روزنامه های کشوری و محلی ما را نیز با خود ببرد. اما ابتکار جنوب مشکلات همه رسانه های کشور را تجربه کرد و با همه سختی ها توانست به راهش ادامه دهد.حالا روزنامه ابتکار جنوب از شماره هزار گذشته و پا به دوران بلوغش گذاشته است و این فرصتی است تا برخی از ویژگی های این روزنامه را به عنوان یک طرفدار، مخاطب و همکار مطرح کنیم.
ابتکار جنوب ویژگیهایی دارد که گاهی در رسانه های کشوری هم دیده نمی شود. نخست آنکه نوع فعالیت این رسانه همواره حرفه ای بوده است.حرفه ای گری گمشده این روزهای بسیاری از رسانه ها است اما در ابتکار جنوب به رغم آنکه مشکلات چندین برابر سایر رسانه ها بوده ولی هیچ گاه کیفیت فدای اقتصاد، سیاست و حتی ذائقه جامعه نشده است.سیاست این رسانه به گونه ای بوده که هم مخاطب را جدی می گیرد و هم به برند و نام خود احترام می گذارد. در این رسانه از انتشار مطالب بدون نام و بی هویت خبری نیست. ابتکار جنوب همواره پیش رو بوده و در دام جنجال و شانتاژ های رسانه ای نیفتاده است.نکته دیگر توجه این رسانه به آموزش خبرنگار و روزنامه نگار است.
در شرایطی که در استان حتی رسانه های بزرگ نیز آموزش را جدی نمی گیرند اما در ابتکار جنوب روی موضوع آموزش خبرنگاران هم تاکید دارند و هم برای آن هزینه می شود. بر روی تقویت نقاط قوت خبرنگاران و برطرف کردن نقاط ضعفشان تاکید زیادی می شود و همین توجه به پرورش استعدادها باعث شده اغلب روابط عمومیها، خبرنگاران و روزنامه نگاران حرفه ای و موفق استان در مقطعی در این روزنامه قلم زده اند وبا افتخار از آن یاد می کنند .اخلاق مداری جز سیاست های این روزنامه است آنچنان که به رغم تاثیر گذاری ، اعتبار و قدرت این رسانه تاکنون حتی موردی وجود نداشته که در این رسانه در تخریب فرد یا گروهی ، در تحریف رویداد و موضوعی و یا در تبلیغ و حمایت نا به جا قلمی زده شده باشد.در نهایت باید گفت امنیتی که به لحاظ اخلاقی، حرفه ای ، محیطی و شغلی در ابتکار جنوب برای خبرنگاران فراهم شده منحصر به فرد است.ابتکار جنوب هم 7 ساله شده و هم هزار شماره ای و این اتفاق غرور انگیز و قابل افتخار است.

تاریخ درج :  1398/1/19

تعداد بازدیدها : 257

ارسال نظر