حیات خلوت آقایان نماینده

 

مرضیه دادگر

دانشگاه علوم پزشکی در طول قریب به دوسال گذشته دستخوش حواشی وانتقادات زیادی بوده ونتوانسته آنطور که باید به دست کم به لحاظ روانی روی آرامش را به خود ببیند.البته پیدا کردن یکی از دلایل مهم این جو در دانشگاه هم چندان سخت بنظر نمی رسد وبا نگاه وبررسی اجمالی می توان مقصر یا مقصران اصلی این موضوع را حدس زد وحتی شناخت .باید اذعان کرد بحث استخدام ها در کهگیلویه وبویراحمد همیشه حساسیت زا ومسئله ساز بوده وگویا تا کنون کسی نتوانسته آنطور که شاید وباید این دندان لق را بکند وبرای همیشه دور بیندازد .دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یک دستگاه ومجموعه عریض وطویل نیز از این قاعده مستثنی نبوده وطی چند مدت به دلیل شائبه های مختلف درمورد استخدام های انجام گرفته در بیمارستان ومراکز درمانی خود مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته .البته برای اثبات این مهم کافی است استخدام های انجام گرفته درمجموعه های ذکر شده بررسی شود تا معلوم شود عنصر وفاکتور تعیین کننده در این باب نه ضابطه وقانون که رابطه واقدام فراقانونی آن هم ازطرف کسانی است که بار اصلی قانون گذاری رابه دوش می کشند.نقش آقایان نماینده وبرخی دیگر از مسئولان دراین استخدام ها برکسی پوشیده نیست والبته این اقدام منحصربه شهر یا منطقه خاصی هم نیست از یاسوج تا دهدشت،باشت وگچساران در همه جا ردپای این بکارگیری ها به چشم می خورند . تبدیل شدن دانشگاه ومجموعه وابسته آن به حیاط خلوت نمایندگان برای بهره برداریهای سیاسی زخم دیگری که آقایان بر آن نمک می پاشند وحاضر هم نیستند از مواضع ودرخواست هایشان هم کوتاه بیایند وکم کنند .آنها البته کار خود را خوب بلدند ومی دادند چه بکارند وچه درو کنند.سنگین کردن سبد رای در مقابل بکارگیری جوانان معامله پنهانی است که در فصل انتخاب خوب به درد می خورد .در واقع کسانی که بدنبال آرای مردمی هستند می دانند اشتغال پاشنه آشیل جوانان ومردمان کهگیلویه وبویراحمد آن هم در شرایط سخت اقتصادی امروز است به همین سبب فشارها ودرخواست ها بررئیس ومجموعه علوم پزشکی دوچندان شد تا با طعمه کردن این جوانان که البته کاربرخی از آنها به بیگاری شبیه تراست به اهداف مهمتری که همان جمع آوری آرای مردمی است برسند.البته این آب گل آلود شده واین فرصت طلبی وتبدیل مجموعه علوم پزشکی به حیاط خلوت بیش ازهرکسی به ضرر ریاست دانشگاه تمام شد واو تاوان این را با فشارهایی داد که درنهایت وی را مجبور به کناره گیری از پست وزین ریاست دانشگاه کرد.اورنگ ایلامی البته از مدتها ودر اثر انتقادها دراین حوزه پیش دچار چالش شده بود وزمانی خود را به قهقهرا نزدیک کرد که با دستان خود فضا را برای دخالت نمایندگان فراهم کرد و .حالا ایلامی رفته وپرویز یزدانپناه ریاست مجموعه را در دست گرفته است.هر چند یزدانپناه در روز معارفه اش گفت سیاسیون درکارش دخالت نکنند ولی گوش کسانی که دنبال فرصت طلبی وبهره برداری هستند از این هشدارها وتاکیدات پر است وبهتر است یزدانپناه با قاطعیت بیشتری استقلال دانشگاه را حفظ کرده واجازه ندهد بیشتر ازاین فضای دانشگاه ومجموعه های تحت مدیریتش محل فشارو جولان نمایندگان ومحملی برای جمع آوری آرای مردم باشد.

تاریخ درج :  1398/3/26

تعداد بازدیدها : 1696
بویراحمد 1398/3/26

احسنت ودرودبربانوی محترمه سرکارخانم دادگر،،، انصافاحقیقت گفتیدممنون سپاسگزاریم.
بویراحمد 1398/3/26

احسنت ودرودبربانوی محترمه سرکارخانم دادگر،،، انصافاحقیقت گفتیدممنون سپاسگزاریم.
بیمار 1398/3/26

اتفاقادکتریزدان پناه دقیقابرخلاف میل غیرقانونی نمایندگان وصرفابر مبنای قانون تاکنون پیش رفته است.

ارسال نظر