عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد

 سعيد كرمى// تخریب و تخدیش وجهه روحانیت متعهد و مردمی از دیرباز تاکنون با انگیزه های مذهب گریزانه دین ستیزان در قالب آزار و شکنجه و تبعید و امثالهم مسبوق به سابقه بوده است اما امروز به مدد تکنولوژی ارتباطات، فرآیند و رویکردی نرم تر و البته به مراتب گسترده تر به خود گرفته است و غالبا در فضای مجازی از طریق تهیه کلیپ و دوبله و طنز و تمسخر روحانیت و در سطوح بالاتر و حساس تر از مستندسازی و تهمت پراکنی و تقطیع سخنان روحانیون بنیادین و ذی نفوذ در افکار و اعتماد عمومی، ریشه های قیود مذهبی و هر آنچه به نوعی حلقه اتصال شرع و مذهب با مردم تعریف می شود را آماج حمله قرار می دهند.


بیان نقش بی بدیل حضرت آیت اله کرامت اله ملک حسینی در تکوین شیرازه انقلاب اسلامی و قوام اجتماعی ایلات و طوایف و بلاد جنوب کشور، تکرار مکررات و بیان واضحات است و ما قصد ورود نداریم، چرا که فارغ از همایشات و کنگره هایی که پیرامون معرفی شخصیت و بازخوانی افکار و عملکرد ایشان برگزار شد، اعتبار بلاانکار ایشان و حتی پدر بزرگوارشان سید صدرالدین ملک حسینی (آصدرا) را می توان از زبان هر فرد معاصر ایشان در شهر و روستا و عشایر شنید و ارزش وجودی نامبردگان در باور عمومی مردم استان را تایید نمود، و در نهایت وداغ تاریخی و تشییع پیکر ایشان که در سطح کشور کم نظیر و در سطح استان بی نظیر بود، مستندی محکم بر ارادت قاطبه اقشار مردمی استان به این خاندان بوده است.


با رحلت حضرت آیت اله ملک حسینی و جلوس فرزند ایشان حضرت آیت اله سید شرف الدین ملک حسینی در جایگاه نمایندگی ولی فقیه در استان نه تنها خللی در مظاهر ارادت و اقبال مردم استان نسبت به این خانواده احساس نشد که حتی برخی سلایق مردمی ایشان را حامل و حاوی صفات و ملکاتی افزون بر مجموعه فضایل پدر بزرگوارشان دانسته و جوهره احترام و ارادت عمومی نسبت به ایشان از سطح ابوی محترم سیر نزولی به خود نگرفت؛ و ابقاء این احترام و اعتماد منجر به انتخاب ایشان به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم استان شد.


مواردی که عرض شد فتح بابی بود بر هجمه مجازی اخیر علیه آیت اله سید شرف الدین ملک حسینی که اساس آن مدعا ولو در صورت صحت محال ارتباط آن نامه با موضوع پرونده مورد ادعای منتشران آن اکاذیب، مردود و مطرود است، چرا که اولا هر فردی در هر طبقه ای از اجتماع حتی اگر در جنبه ای از رفتارهای خود دچار خطا باشد را نمی توان در جمیع جوانب دیگر نیز مجرم شمرده و از سایر حقوق خود که یکی از آنها حق دادخواهی و مراجعه به مراجع ذیربطی چون نماینده ولی فیقه است محروم دانست؛ و ثانیا تفسیر و قضاوت محتویات یک صفحه رأی دادگاه یا چند خط نامه را نمی توان بدون اطلاع و اشراف بر فی المثل 2000 برگ و دیگر مستندات و دفاعیات و توجیهاتی که منجر به صدور آن رأی یا نگارش آن نامه شده است قضاوت نمود؛ کما اینکه در همین غائله اخیر آقای محمدعلی نجفی، عدم همراهی آیت اله با موج غالب فضای رسانه ای کشور و تخطئه بزرگنمایی و نوع پوشش غیر متعارف اخبار مربوط به قتل همسر نامبرده، بیانگر نگاه آزاد و انسانیتی تحریف نشده بود که در قید و بند هیچ حزب و جناح و مقام و منسبی گرفتار نشده است، و از این حیث نمی توان افترای تطمیع یا حمایت چشم بسته از هیچ شخصی را به ایشان نسبت داد.


فلذا مخلص کلام اینکه همجه مطرح شده پیرامون آیت اله ملک حسینی را چه یک پروژه و پروسه برنامه ریزی شده و هدفمند اعوان شیاطین قلمداد کنیم و چه با نگاهی خوشبینانه تر، صرفا شیطنت و ولنگاری فردی به مبتلا به تب هذیان در فضای مجازی تصور نماییم، بوقی است که از سر گشادش نواخته اند و نه تنها موفق به ایجاد نقصانی در محبوبیت و مقبولیت ایشان در افکار و انظار این تبار و دیار نشد که حتی مختوم به نتیجه معکوس گردید، که "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد."

تاریخ درج :  1398/4/22

تعداد بازدیدها : 535

ارسال نظر