لزوم تجديد نظر استاندار درخصوص يك تصميم

درهاى استاندارى را به روى رسانه ها باز كنيد

 

ابتکارجنوب، در واپسین روزهای خرداد ماه جاری علی محمد احمدی جایش را به حسین کلانتری داد واو رسما سکان استانداری کهگیلویه وبویراحمد را دست گرفت تا به مرد شماره یک سیاست استان تبدیل شود ونماینده عالی دولت در استان کهگیلویه وبویراحمد باشد ودر راستای سیاست های این دولت کارش را آغاز وهمگام با این سیاست ها عمل کند.

بالاخره کلانتری کارش را درمجموعه استانداری آغاز کرد وجلسات وبرنامه های استانداری هم به سبک وسیاق سابق بر مدار برگزاری قرار گرفت.همه چیز سرجایش بود جز یک موضوع وان هم گلچین کردن تعدادی از خبرنگاران وبایکوت برخی رسانه ها در طرف مقابل برای پوشش اخبار این حوزه بود.انجام این اقدام از طرف کلانتری به عنوان نماینده عالی دولت نه کمی که کاملا دور از انتظار بود  .

موضوع وقتی جدی تر شد که استاندار جدید کهگیلویه وبویراحمد اخیرا وطی گفت وگویی وبا سخنانی ضد ونقیض از یک طرف از حمایت واستقبال از رسانه ها گفت و از سوی دیگر تاکید کرد فقط تعدادی خبرنگار خاص اخبار مجموعه تحت مدیریت وی را پوشش دهند.در همین خصوص وی با بیان اینکه به همه کسانی که مطابق قانون به عنوان خبرنگار مجوز فعالیت گرفته اند کمک می کنیم تا رسالتشان را انجام دهند می گوید:به کار رسانه ها اعتقاد دارم وحمایت از آنها جز سیاست ها وبرنامه های ماست .

استاندار ادامه می دهد:با این حال به دلیل محدودیت در مکان وساز وکارهای موجود وحضور تعداد زیادی از مدیران در برنامه ها وجلسات وچون نمی دانیم خبرنگارانی را کجا جا دهیم معتقدیم باید تعداد خاصی از خبرنگاران درجلسات حضور داشته باشند.مقام ارشد اجرایی استان تصریح می کند:در اماری که به ما داده اند تعداد 145 خبرنگار را برشمرده اند که امکان نشستن همه این خبرنگاران درسالن وجود ندارد بنابراین تعدادی از خبرنگاران خبر را تهیه می کنند و بقیه هم استفاده می کنند.استاندار البته این تعداد را شامل خبرگزاری ها و صداوسیما می داند و اضافه می کند:چند خبرنگار محدود از این رسانه ها در جلسه حاضر شوند وخبرها را پوشش دهند وسایر خبرنگاران از خبر انها استفاده کنند.استاندار ادامه می دهد: در پایان تاکید می کند:از وجود وحضور خبرنگاران استقبال می کنیم چیزی هم برای پنهان کردن نداریم وبه شفافیت هم اعتقاد داریم ولی تنها تعدادی خبرنگار برای پوشش خبرها کافی است.

حالا این ادعای حمایت واعتقاد به شفافیت چیست واین تاکید بر بایکوت کردن کردن واعتقاد به مرز کشی وانحصار از نظر استاندار چه معنایی می دهد.این که استاندار بیان می کند جا نداریم وساز کار چنین است مطابق کدام مبنا ومنطق تعریف وتبیین می شود.

مگر نه این است که ایجاد انحصار در رسانه با اصل آزادی رسانه ها مغایر است وهر رسانه حق دارد از زاویه دید خود به موضوعات عنوان شده در جلسات ونشستها نگاه کرده ودست به تحلیل بررسی انها بزند.باید اذعان کرد هر رسانه ای خود یک منبع خبری است که با حضور درجلسات بنابر رسالت وسیاست کاری خود نتیجه حضور در جلسه را بصورت گزارش ، یادداشت ،مقاله وتحلیل ارائه ودر اختیار مخاطبانش قرار می دهد وبه موازات این امر به وظیفه خود عمل می کند.

 

گذشته از این ضمن عدم تردید در زحمات خبرگزاری ها لازم به یادآوری است این رسانه ها اخبار را مطابق با سیاست های کاری خود پوشش می دهند ودربرخی موارد هم نمی توانند مسائل مطرح شده را منعکس کنند درصورتی رسانه های محلی می توانند با ازادی عمل بیشتری دست به انتشار آنها بزنند.پس نباید بر حضور تعدادی تاکید واصرار شود.حضور 145 خبرنگار درجلسات موضوع دیگری است که کلانتری بر ان انگشت گذاشته واز محدودیت مکانی سخن گفته .باید گفت هم تعداد خبرنگاران وهم سایت ها ومطبوعات فعال مشخص است وهم اینکه لازم نیست همه تعداد عنوان شده درجلسات دعوت شوند وپیش ازاین هم  این رویه  نبوده که این تعداد زیاد خبرنگار درجلسه ای حاضر شوند .

حداکثر تعداد خبرنگار فعال درهر جلسه قریب به 15 نفر هستند که فعالیت وعملکردشان هم مشخص است وهمیشه هم پای ثابت جلسات وبرنامه ها بوده اند.

 

ضمن اینکه جلسات خشک وبی روح وهمچنین بی ثمر دولتی ها هم عایدی ونفعی برای خبرنگاران این استان ندارند که همه روزهایشان درانتظار برگزاری چنین جلسه ای باشند والبته تنها خبرنگارانی هم پیگیر برگزاری چنین جلساتی هستند که دغدغه مند ودلسوز به دنبال انجام رسالت خود هستند.

دسترسی خبرنگاران وبرقراری ارتباط وتعامل بی واسطه با مدیران وهمچنین برقراری ارتباط با دستورکارهای جلسات مختلف موضوع مهمی است که گویا استاندار محترم آن را ازقلم انداخته وفراموش کرده این امر تا چه اندازه می تواند در توسعه راهگشا باشد وحتی مدیران غیر رسانه ای را وادار به توضیح وپاسخگویی دربابر مردم  نماید.

 

این رویه واقدام به هیچ وجه زیبنده مجموعه استانداری کهگیلویه وبویراحمد نیست که اتفاقا آفت زا ومخرب نیزهست بنابراین انتظار می رود مشاورین رسانه ای استاندار از این بدعت ناصواب ونامیمون هرچه زودتر جلوگیری کنند تا درهای استانداری که در زمان استاندارقبلی به حالت نیمه بسته درامده بود درزمان آقای کلانتری به روی اصحاب خبر باز شود.وپای خبرنگاران فعال ازاین مجموعه بریده نشود.

استان کهگیلویه وبویراحمد در مقوله خبر،رسانه واطلاع رسانی نیازمند نگاهی فرهنگی وفرهنگ محور است نه یک نگاه بسته ،امنیتی وانحصار طلبانه   که انتظار دارد خبر از درگاهها ورسانه های خاص دراختیار افکارعمومی وجامعه قرار بگیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ درج :  1398/5/13

تعداد بازدیدها : 180

ارسال نظر