روز بیداری خبرنگاران اصیل

ابتکارجنوب، سعید کرمی// چشمان بیدار و زبان گویا و سر بی پروای جامعه و ... اصطلاحاتی هستند که معمولا در وصف خبرنگاران گفته اند و شنیده ایم و صدالبته هیچکدام از آنها وصف مازاد و تعبیر نامتعارفی در مورد این طلایه داران حقیقی عرصه رسانه و تنویر افکار عمومی نبوده اند، که ابزار دست ایشان مزین به قداستی است که پروردگار جهانیان به آن سوگند یاد کرده اند: ن والقلم و ما یسطرون.


و اما این عرصه قداست یافته همچون دیگر ارزشها و آرمانهای بشری که همواره آماج حمله و نفوذ مطامع اضداد خود بوده اند، خواه ناخواه آلوده به نبایدها و ضد ارزشهایی شده و می شود که گاها تفکیک اصل و بدل آن ارزشها و اصالتها دشوار می نماید.


سابقا خبرنگاران صرفا در قامت و قالب روزنامه و صدا و سیما تعریف می شدند و داعیه داران این عرصه محدود و مشخص بودند، اما امروز فضای مجازی دامنه به مراتب گسترده تری به این حوزه داده و البته مخاطرات مضاعفی را نیز به آن تحمیل کرده است.


سایتهای تحلیلی و خبری و شبکه های اجتماعی هر کدام هزاران و بلکه میلیونها خبرنگار غیر رسمی و واسطه های نشر اخبار و القائات را به جامعه خبرنگاران افزوده اند که این افراد ولو اینکه خود از این تعریف بی خبر باشند، خبرنگار و خبررسان غیر رسمی جامعه هستند، و بی شک در تکوین افکار و باورهای عمومی دخالت مستقیم و غیرمستقیم دارند.


رشد روزافزون سایتهای مجاز و غیر مجاز به برکت بلانکار فناوری ارتباطات و دنیای مجازی از جمله مخاطراتی است که هر روز قداست قلم و شانیت خبرنگار را متاثر از علایق و سلایق انحصاری غیر موجه خود می کنند.
آنجا که رسانه ها از حریم خدمت و قید حقایق خارج می شوند و به ابزار قدرت و سلایق تبدیل می شوند، دیگر قداستی برای قلم نمی گذارند.


 آنجا که برخی قلم بدستان درمانده، قداست معنویت را با حقارت مادیات طاق می زنند و پوششی برای توجیه ناکارآمدی مدیران و نهادهایی می شوند که ضعف عملکردشان بر شانه های ملت سنگینی می کند، اعتماد عمومی را لگدمال می کنند.
نگاهی هر چند گذرا به برخی سایتهای خبری گویای حمایت چشم بسته و منفعت محور از افراد و سازمانهایی است که مدال آور قصور و ناکارآمدی هستند و در مقابل، تخریب و به حاشیه راندن برخی اولویت ها و ارجحیت ها نیز به وضوح قابل درک است.


کم نیستند قلم معاشانی که تیترهای درشتشان کاهی از عملکرد یک مدیر ناکارآمد را همچون کوه بزرگی بزک می کنند و تحمیق افکار جامعه برای تحمیل القائات و سیاستهای مشخص را نهایت رسالت خود می دانند، که این بزرگترین خیانت به قداست قلم و شان خبرنگار است.


خبرنگار واقعی و قلم او آنجا مشمول قداست است، که ابوذر وار و زینب گونه، آتش حق و حقیقت را شعله ور نماید، نه اینکه سر در توبره منافع خویش بر مصالح عمومی خط بطلان و فراموشی و انحراف بکشاند.
فلذا با اذعان به ارزش بی بدیل خبرنگاران در جامعه لازم است روز خبرنگار، بیش از آنکه بازار تعارفات و تصنعات کلیشه ای باشد، روز بیداری خبرنگاران حقیقی و اصحاب اصیل قلم، و روز بیزاری از دکانها و ضد ارزشهایی باشد که قداست این عرصه را تهدید و تحدید می کنند.

تاریخ درج :  1398/5/19

تعداد بازدیدها : 689

ارسال نظر