تعداد ۲ هزار و ۹۲۰ فقره بازرسی از واحد های صنفی نانوایی استان انجام شده است

تعداد ۲ هزار و ۹۲۰ فقره بازرسی از واحد های صنفی نانوایی استان انجام شده است

 

سرپرست سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان کهگیلویه وبویراحمد از انجام ۲ هزار و ۹۲۰ مورد بازرسی در ۸ ماهه نخست سال جاری از واحد های صنفی نانوایی استان خبر داد.

   به گزارشابتکارجنوب ،حسین پور گفت: طی ۸ماه نخست سال جاری در راستای کنترل و نظارت بر

واحدهای خبازی در استان با انجام بازرسی های یاد شده تعداد ۲۷۰ پرونده تخلف برای واحدهای خبازی متخلف تشکیل گردید.

 

وی اظهار داشت: طی ۸ماه نخست سال جاری در راستای کنترل و نظارت بر نحوه توزیع ،پخت و ارایه خدمات خبازان به همشهریان گرامی در استان با انجام بازرسی های فوق تعداد ۲۷۰ فقره پرونده تخلف با تعداد ۲۸۹ تخلف کشف شده از قبیل کم فروشی،گران فروشی،عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی،عدم درج قیمت و... برای واحدهای نانوایی متخلف تشکیل گردید.

 

حسین پور افزود: این بازرسی ها منجر به تشکیل ۲۷۰فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش ریالی ۷۳۸ میلیارد و ۹۴۶میلیون ریال شد که جهت رسیدگی بیشتر به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید.

 

وی در راستای مبارزه با قاچاق این کالا در سطح استان، از شناسایی ، کشف وعرضه خارج از شبکه ۴۰۰ بسته نان به استان های همجوار،کشف وجلوگیری از عرضه خارج از شبکه ۱۰ تن سبوس استحصالی متعلق به اتحادیه دامداران بخش پاتاوه، تعداد ۱۳۰ کیسه آرد به ارزش ریالی ۴۶ میلیون و۱۶۴ هزار وچهارصدتوسط افراد سودجو خبر داد وافزود، تصریح کرد: در راستای این بازرسی ها تعداد۸۰ واحد خبازی غیر فعال شناسایی ،کسر سهمیه و کسری سهمیه آنان بین ۴۰۰ واحد خبازی فعال وبه صورت دوره ای تقسیم می شود.

تاریخ درج :  1398/8/21

تعداد بازدیدها : 88

ارسال نظر