سرانجام دعواهای سریالی شورا به کجا می کشد

 

سرانجام دعواهای سریالی شورا به کجا می کشد

 

 

مرضیه دادگر// هفته ای نیست که خبری از تنش وجنجال آفرینی شورای شهر یاسوج به بیرون درز کند وتبدیل به تیتر یک رسانه ها نشود.

 

اعضای شورا هربار بر سر ماجرایی جنجال آفرینی می کنند وبه شکل غیر مستقیم یقه یکدیگر را می چسبند و ول کن ماجرا هم نیستند.


یک بار دعوای اقلیت واکثریت دارد،بار دیگر بر سر ترکیب هیئت رئیسه می جنگند ودر مجالی دیگر هم با ترکیبی جدید شهردار یاسوج را به استیضاح می کشند ومعلوم هم نیست دقیقا این 7نفر دارند بر سرچه منافعی از این شهر ومردم با یکدیگر جنگ وجدل می کنند.


اما شاید سکوت مسئولان استان دربرابر این تنش وچالش آفرینی شورای شهر قابل تامل ترین بخش ماجرا باشد که البته ودرنهایت با پرسش وپیگیری یکی از خبرنگاران به واکنشی کوتاه از معاون سیاسی استاندار ختم شد واحد جمالی با اظهار تاسف از حواشی اخیر شورای شهر یاسوج گفت:اگر کار برای رضای خدا باشد اختلاف معنا ومفهوم ندارد، ما هم درجلسات مختلفی با اعضای شورا آنها را به پرهیز از اختلاف وحاشیه دعوت کردیم.


بسط این دعواهای جنجال آفرین باعث شده تا مردم هم نا امیدتر همیشه نظاره گر اتفاقاتی باشند که خودشان هم در به وجود آمدن آن بی تاثیر نیستند.یار کشی،تشکیل جلسات غیر رسمی ،مخفیانه ودوسه نفره،انتقادواتهام زنی همه وهمه خروجی جلسات شورایی هستند که قرار بود اولویت اصلی شان شهر یاسوج ومرتفع کردن مشکلاتش باشد .


موضوعی که در قضیه اخیر استیضاح شهردار یاسوج هم مشاهده شد.آنطور که کرامت فراج زاده به عنوان گزینه اصلی مطرح شده شهرداری توسط تعدادی ازاین اعضا گفته:چند ماه پیش خوبانی از وی درخواست کرده تا رضایت اکبری رابرای شهردار شدنش بگیرد واین امر درتماس تلفنی از طرف وی با اکبری پذیرفته نشده است.


وی ادامه داد:این ماجرا از طرف من تمام شده بود تا اینکه نیمه اول فروردین ماه جاری اکبری طی تماسی تلفنی از وی درخواست کرده تا پیرامون همان موضوع قبل باهم دیدار داشته باشند که اتفاق هم افتاد.
فرج زاده با بیان اینکه قرار گذاشته شد ودراین دیدار من به همراه آقایان اکبری ودهرابپور به گفت وگو نشستیم تصریح کرد:اکبری دراین جلسه عنوان کرد شهردار یاسوج از انجام وظایف خود ناتوان است وما به این نتیجه رسیدیم که شهردار یاسوج باید استعفا بدهد واگراینکار را انجام نداد ما استیضاحش می کنیم.

 

وی یادآور شد:آقای دهرابپور تاکید کرد من به نمایندگی از 4نفر از شما اعلام حمایت می کنم ودرنتیجه این امر صورت جلسه ای امضا شد وقرارشد این صورت جلسه ملاک عمل در اولین جلسه شورا در سال 99 باشد.


صورت الجلسه ای که البته تمام معادلاتش برهم خورد ومقدم با سه رای موافق همچنان شهردار یاسوج ماند تا دعواهای سریالی اعضا کماکان ادامه داشته باشد.


اما وسط کشیدن پای منافع شهر ومردم یکی دیگر از بخش های قابل توجه این گزارش است.اقدامی که به شدت از طرف اعضای شورا ودرجلسات مختلف برآن تاکید می شود تا هیچ انگشت اتهامی را متوجه خود نکنند ونشان دهند این قبیل بحث ها همه برای آبادانی وتوسعه شهری است که بیشتر ازاینکه عنوان شهری توسعه یافته را یدک بکشد درقالب یک روستای بزرگ خودنمایی می کند.


نمونه این قبیل ادعاها هم در جلسه اخیر شورای شهر دیده می شود.اعضای شورای شهر یاسوج دراین جلسه گفتند :به ما رای داده اند تا از حقوقشان دفاع کنیم وماهم نمی دانیم دست روی کدام مشکل شهر یاسوج بگذاریم ،ما باور داریم مردم هم نباید چوب سهل انگاری وسو مدیریت شهرداری رابخورند .


این جلسه وحرف های رد وبدل شده درآن نشان داد پس لرزه های استیضاح اخیر شهردار همچنان هم ادامه دارد واین هفت نفر بنابرهردلیلی سر سازگاری باهم را ندارند وآنقدر می جنگند تا بالاخره نستهن مقدم یا بماند یا برود.


در هرصورت این کشمش وجنجال آفرینی اعضای شورای شهر که درگزارشات قبلی ابتکار جنوب هم به آن اشاره شد قدمی ازتوسعه رابرای این شهربرنخواهد داشت که اتفاقا به پس رفت بیشتر آن منجر خواهد شد.شورای شهر یاسوج امروز بیشتر از دغدغه مندی برای مردم درگیری بحث هایی شده اند که درشان یک پارلمان شهری نیست ومردم نیز سرخورد ونا امید از وضعیت موجود انگشت به دهان از انتخاب دیروزشان تنها حسرت گز می کنند.

تاریخ درج :  1399/2/29

تعداد بازدیدها : 1268

ارسال نظر