محک روشنفکر در4 سال پیش رو

مرضیه دادگر//  7 خرداد ماه جاری یازدهمین مجلس تاریخ ایران کارش را شروع کرد تا بهارستان اینبار وتقریبا با ترکیبی تمام اصولگرا رخ عیان کند.

مجلس یازدهم اما با مجلس پیش از خود تفاوت های اساسی وقابل توجهی داشت.یکی از این تفاوت های مهم تغییر برخی نمایندگان دراستانهای مختلف بود که البته کهگیلویه وبویراحمد نیز از آن بی بهره نماند.


انتخاب مهدی روشنفکر درشهرستان بویراحمد،دنا ومارگون همه نگاهها رابه سمت این حوزه کشاند اینکه نماینده جدید  چه حرف وایده جدیدی برای گفتن وعمل دارد که بتواند او را از نماینده پیشین شهرستان متمایز کند.


مرور وعده های همه نمایندگان استان تاکنون  نشان داده هر کدام سعی درمصادره خدمات دولت به نام خود داشته و یا وعده هایی را مطرح کرده اند که در حیطه وظایف نمایندگی آنها تعریف نشده.دراین میان هم شاهد بار آمدن و روی کار آمدن مدیرانی ضعیف بودیم که بیشتر ازاینکه عنوان دولتی بودن را یدک بکشند بله قربان گو واجرا کننده تصمیماتی بودند که از طرف نماینده حمایت کننده شان به آنها دیکته شده بود وخروجی آن هم چیزی جزصدها پروژه نیمه کاره یا تبلیغاتی دهان پر کن برای کهگیلویه وبویراحمد نبوده.


حالا مهدی روشنفکر قبای یک مسئولیت سنگین را در یک حوزه شاخص ودرمرکز توجه برتن کرده.جایگاهی که سطح انتظارات را ازاو بسیار بالابرده وباعث شده تا جامعه با آمدن نماینده جدید پیگیر مطالبات استانی وحتی شخصی خود از طریق او باشند.


اصل 71 قانون اساسي،اصل 133 این قانون وهمچنین اصل 87 آن مواردی هستند که حدود وحیطه وظایف نمایندگان مجلس را تعیین وتعریف کرده اند ومعلوم می کنند یک نماینده حتی در حوزه بومی نمایندگی اش هم باید در چارچوب تعریف شده حرکت کند وهر جایی که لازم بود از قدرت ونفوذش برای پیشبرد بهتر برخی موارد بهره بگیرد ،نه اینکه همه چیز رابه نام خود تمام کند ومدعی شود هرچه اتفاق افتاده ماحصل عملکردش بوده است.


همه این اصل ها بخوبی مشخص کرده اند  نماینده هر حوزه انتخابیه باید بر روی کدام ریل تعیین شده حرکت کند تا بعدها مجبور نشود به وعده هایی روی بیاورد که بیشتر ازآنکه گره گشای توسعه باشند به یک پروژه تبلیغاتی تبدیل شود که هیچ دستاوردی برای استان ندارد.


حالا هم مهدی روشنفکر در ابتدای یک مسیر قرار دارد مسیری که آینده حوزه انتخابیه اش را تا حدود بسیار زیادی متاثر خواهد کرد.

او باید تکلیف خود را باهمه انتصابات،پروژه ها و وعده های ریز ودرست شهرستانی و شخصی روشن کند تا یکبار برای همیشه هم وظیفه اصلی نماینده مشخص شود وهم سطح انتظارات جامعه از او به جایگاه واقعی خود برسد.


روشنفکر البته در مدت زمان پیش ازشروع مجلس یازدهم سلسه دیدارهای متفاوتی راپیرامون حوزه ها وموضوعات مختلف با مسئولان رده بالا و وزیران انجام داد ولی باهمه اینها ضرورت تجدید نظر دربرخی رفتارها ووعده های نهادینه شده از طرف نمایندگان در دوره های همان ضرورت بسیار مهمی است که دراین دوره بیش ازهر زمان دیگری احساس می شود.


هرچند نماینده جدید شهرستان بویراحمد در روز ابتدایی حضورش درمجلس گفت: پیگیری منویات فردی، قومی، منطقه‌ای، حزبی و باندی خیانت به رای مردم است و نباید فراموش کرد نماینده هیچ شانی جز نوکری مردم ندارد، بنابراین باید با سوء‌استفاده‌هایی که جایگاه مجلس را در نزد مردم مخدوش می‌نماید، مقابله جدی کرد.


ولی باهمه اینها تازه کار اصلی او آغاز شده وادامه مسیر همه چیز را مشخص خواهد کرد.

تاریخ درج :  1399/3/10

تعداد بازدیدها : 1256

ارسال نظر