پیاده روها در انحصار کسبه

 

حواشی ادامه دار برخورد اجرائیات شهرداری یاسوج با یک میوه فروشپیاده روها در انحصار کسبه

 

طی چند روز گذشته کلیپی پر آب وتاب از برخورد مامور اجرائیات شهرداری با یک میوه فروش درسطح شهر یاسوج دست به دست می شود کلیپی  که باعث واکنش های مثبت و منفی زیادی شده است.واکنش های منفی،تعصبی واحساسی اما بخش قابل توجه این ماجراست ،افرادی که بدون در نظرگرفتن جوانب اتفاقاتی از این دست معتقدند نباید چنین اتفاقی صورت گرفت .اما اینکه چنین کسانی  به فضای اجاره کرده خود  راضی نمی شوند و با سد معبر در پیاده روها بساطی برای خود راه می اندازند وبعد هم بنای طلبکاری بر می دارند که چرا با آنها برخورد می شود،آنهم بدون در نظر گرفتن این امر که به همین راحتی فضا ومنظر شهری را تحت الشعاع می دهند وشهر از ریخت وشکل می اندازند بخش نادیده این ماجراست.اکثر قریب به اتفاق پیاده روهای شهر یاسوج این روزها در احاطه همه این افراد، دستفروشان وتابلوهای تبلیغاتی است که فضای زیادی را اشغال کرده  ومصداق بی قانونی را به نمایش گذاشته اند و به همین راحتی فضا رابرای سایرین دراین زمینه فراهم می کنند.حالا همه آنچه در این کلیپ اتفاق افتاده به همراه واکنش ها و بزرگنمایی ها پس از آن باعث شده شهرداری یاسوج هم نسبت به آن واکنش نشان دهد.
او در این زمینه با بیان اینکه مامورین به وظیفه خود در راستای سد معبر عمل کرده اند گفت:مخالف هرگونه خشونت وبرخورد فیزیکی هستم.نستهن مقدم افزود:طی مدت زمانی که شهردار یاسوج بوده ام کمکی ازطرف رسانه ها وفضای مجازی برای مرتفع کردن  مشکل  سد معبر ندیده ام.


وی تصریح کرد:آیا تاکنون پیش آمده سوال شود که یک صنف چطور ۶ متر فضااجاره میکند و ۳۰ متر فضای و محیط شهری را اشغال میکند؟

مقدم در ادامه با اشاره به اینکه در محدوده میدان ساعت همیشه دست فروشان میوه و تره بار حضور داشته اند و در برخی از مواقع مزاحمتهای را نیز برای خانواده ها بوجود آورده اند تاکید کرد:وظیفه شهرداری برخورد قانونی با کسانی است که بصورت غیر قانونی سد معبر می کنند .شهردار انتشار این کلیپ را فضا سازی و بزرگ نمایی دانست  وخاطرنشان کرد: طی دو روز شخصاً از این نقطه بازدید داشته و به صنف مذکور برای رفع سد معبر تذکرات لازم داده شده بود که متاسفانه از همکاری لازم پرهیز کرد.وی ادامه داد:در مراجعه آخر طبق نقشه ی از قبل طراحی شده و ساختگی به عمد در مقابل دستور مامورین مقاومت کرده و اگر دقت شود فرد مورد نظر از شخص دیگری تقاضا دارد که از این درگیری فیلم تهیه کند.هر چند وهمانطور که شهردار هم اشاره کرده  برخورد فیزیکی وخشونت پسندیده نیست ولی سدمعبر و اشغال پیاده روها  هم امر قابل قبولی نخواهد بود ونباید اگر اعمال قانونی صورت می گیرد شاهد حجم وسیعی از واکنش های این چنینی باشیم.

تاریخ درج :  1399/5/5

تعداد بازدیدها : 121

ارسال نظر