پروژه ياسوج -سى سخت ،كف خيابان حل نمى شود

توجيه زيست محيطى ،عمرانى و اقتصادى طرح ،يك مطالبه عمومى است پروژه ياسوج -سى سخت ،كف خيابان حل نمى شود

 


 

تیرماه سال ۹۶ سرنوشت یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی استان را رقم زد،طرح وتصمیمی که پس ازبحث وجدل های زیاد بالاخره تصویب شد وقرار شد محور یاسوج_سی سخت در آینده ای نه چندان دور چهار بانده شدن را تجربه کند.باوجود همه کش وقوس ها وبازار داغ موافقت ها ومخالفت ها بالاخره ورسما پروژه آغاز بکار کرد و آنچنان که آمارها وگفته های مسئولین روایت می کنند تا اینجای کار ۱۰۵۰ اصله درخت بلوط دراین مسیر قلع وقمع شده اند.باهمه اینها اما کمتر کسی مخالف جاده ایمن برای مردمی بوده وهست  که یا سی سختی اند ویا قصد سفر به این شهر زیبا وتوریستی را دارند ولی درمسیرشان با پیچ های تند وخطرناک ۱۸۰ درجه ای روبرو می شوند که باید با رعایت جانب کامل احتیاط از آن تردد کرد.


پل کلو یکی از همین مسیرهای خطرناک وشناسایی شده است که به عنوان تنها پل ارتباطی محور یاسوج _سی سخت  از آن یاد می شود.در نهایت هرچه بود این پروژه را تاحدود زیادی پیش برد ،ولی اکنون پیش بینی واحداث سه دهنه تونل در مسیر دسترسی به سی سخت مسئله ساز شده ومحیط زیست به دلیل آنچه مشکل زیست محیطی می خواند از ادامه پیشروی پروژه ممانعت وعنوان کرده محدوده یاد شده ارزیابی محیط زیستی ندارد. بر اساس برآوردهای محیط زیست استان درصورت پیشروی وشروع فاز دوم پروژه باید منتظر نابودی تعداد قابل توجهی از بلوطستانهای این محور باشیم ،آماری که بنابر گفته مسئولان این حوزه به دلیل احتمال ریزش تونل ها وبه منظور ایمن سازی حیات تعداد دیگری ازبلوطها را در ورودی وخروجی تونل،گردنه پلنگی به مخاطره خواهد انداخت ودر نهایت همین مسئله نیز محیط زیستی ها را مجاب کرد تا دستور توقف پروژه راصادر کنند.مردم سی سخت هم دراعتراض به این توقف دست به تجمعی اعتراض آمیز زدند که البته بنظر می رسید درپشت پرده این قشون کشی خیابانی سیاسیون وپیمانکارانی قرار داشته و دارند که می خواهند بدون کسب مجوزهای لازم ازمحیط زیست  کار خود را پیش ببرند، آن هم با توسل به این قبیل زورآزمایی ها وسوء استفاده از عدم آگاهی مردمی که از کمترین اطلاعات وآگاهی درمورد این پروژه برخوردارند ونمی دانند چه توجیهی درپشت آن نهفته است.
چنین افرادی  درواقع براساس منافع ومطالبات شخصی خود مردم را در قاموس مخالف وموافق روبروی هم قرار داده اند تا اوضاع را آنطور که می خواهند پیش ببرند .
به جز این ،برخی اظهارنظرهای نسنجیده نیز که از عدم مطالبه گری وتخصص  کافی نشات می گیردهم باعث شده تاشاهد دو دستگی آشکاری میان مردمی باشیم که بازیچه دست سیاسیون وپیمانکاران شده اند.این اتفاقات در شرایطی است که پیشروی واجرای هرپروژه ای نیازبه توجیه فنی وکارشناسی شده دارد که خلا آن بخوبی درمحور مذکور ملاحظه می شود وهمین امرهم سبب شده تامسئولین وکسانی دیگر بجای تمکین به قانون بدنبال راههای دیگری همانند آنچه اشاره شد باشند ،گویا همگی فراموش کرده اند جنگل های این محور که اتفاقا بخشی از زیبایی آن محسوب می شوند  قابلیت احیاچندانی ندارند و  همین آسیب کم سابقه هم سبب شده تا محیط زیست در مقام‌مخالف جدی طرح قدم علم کند ،موضوعی که بجای دیدن وحل آن در قالب دیگری درحال پیگیری است که یک سر آن به فشار وقشون کشی خیابانی ختم شده است.درهر صورت باید یادآور شد حل این مسئله تخصصی نیازمند ورود کارشناسانی است  که هم توجیه های اقتصادی وعمرانی طرح رابیان کنند وهم جلوی فاجعه زیست محیطی بیشتر را بگیرند.در شرایط فعلی تحریک مردم برای اعتراض  وپیشبرد پروژه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که اتفاقا زمینه برای موضوعات بعدی این چنینی فراهم خواهد کرد تا بجای ورود ونگاه تخصصی به پروژه های این چنینی با فشار و کشاندن مردم به کف خیابان مطالباتشان رادنبال کنند.

تاریخ درج :  1399/11/26

تعداد بازدیدها : 28

ارسال نظر