آغاز اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در مرکز خدمات جامع سلامت.

محسن عزیزی معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت : با اجرای طرح کاهش کاربرد دفاتر درمانی روستائیان ، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر از ابتدای خرداد ماه سال 1400 چاپ برگ دفترچه بیمه شدگان متوقف گردید.

 

در جلسه¬ای با حضور معاون اداره کل بیمه سلامت استان ، رئیس اداره نظارت و ارزشیابی و مسئول بیمه روستایی بیمه سلامت و مسئولین گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد برگزار شد ، روشهای ارائه خدمت به بیمه شدگان تبیین گردد.


عزیزی معاون بیمه و خدمات سلامت استان در خصوص این فرایند اظهار داشت. از تاریخ 1/3/1400 استفاده از برگ دفترچه های روستایی در مراکز جامع خدمات سلامت برای ارائه خدمات سطح 1 متوقف شده است و مراکز موظف به ارائه خدمت از طرق سامانه های سیب ، سینا ، ناب و پارسا به شکل الکترونیک خواهند بود و در صورت فراهم نبودن امکانات نسخه نویسی و نسخ پیچی در سربرگ مراکز ارائه خدمت انجام شود.


ایشان تصریح کرد : ارجاع به سطوح بالاتر و تجویز سطح 2 می¬تواند در برگ های باقیمانده دفترچه و یا فرم¬های طراحی شده ، ارجاع و یا در سربرگ مرکز درمانی انجام شود .


معاون بیمه و خدمات سلامت گفت : مهلت اتصال کامل سامانه های وزارت بهداشت نظیر سیب و نرم افزار نسخه نویسی و نسخه پیچی سازمان بیمه سلامت 1/5/1400 تعیین شده تا با تکمیل زیرساختهای نرم افزاری لازم ،کلیه خدمات در سطوح مختلف سلامتی به شکل الکترونیک ارائه گردد.


محسن عزیزی بیان داشت : در جلسات هماهنگی با کلیه رؤسای شبکه های بهداشت شهرستانهای تابعه نحوه تسهیل در خدمت رسانی و آموزش های بدو طرح و استمرار آن برنامه ریزی و هدف گزاری گردیده است.
وی در پایان اظهار داشت : بیمه شدگان می¬توانند با استفاده از سامانه # 1666 * هر گونه سوال ، پیشنهاد و شکایات خود را مطرح و پیگیری نمایند.

تاریخ درج :  1400/3/12

تعداد بازدیدها : 324

ارسال نظر