خروج دام از مراتع روستايى و عشايرى بوشهر تا ٣٠ فروردين ممنوع است

خروج دام از مراتع روستايى و عشايرى بوشهر تا ٣٠ فروردين ممنوع است

 

مراتع از سرمایه های بزرگ ملی و نعمات الهی و حفاظت،  احیا، توسعه و بهر ه برداری پایدار از آن وظیف ه ای همگانی است.  هدف برنامه مدیریت و کنترل کوچ پیشگیری ا ز ورود  و خروج و چرای زود هنگام دام و مازاد بر ظرفیت در مراتع است و رعایت زمان مناسب بهره برداری نقش موثری در حفاظت از این منابع و بهبود معیشت مرتعداران سختکوش دارد. بنابراین به منظور ایجاد نظم و رعایت مقررات در آستانه خرو ج و كوچ بهاره دامداران از مراتع استان، موارد زیر را به اطلاع بهر ه برداران می رساند:    

 

  • تاریخ خروج دام از مراتع روستایی و عشایری استان 30/1/1401 تعیین گردیده و اکیپ های ثابت و سیار در مبادی خروجی استان از خروج دام قبل از تاریخ مقرر اکیداً جلوگیری م ی نمایند .  
  • دامداران کوچرو هنگام خروج از مراتع قشلاقی استان و ورود به مراتع استان های همجوار باید دارای پروانه چرای تمدید شده معتبر و یا کتابچه طرح مرتعداری باشند.

 

  • از کلیه شرکت های حمل و نقل درخواست م ی شود قبل از صدور هرگونه مجوز حمل دام با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هماهنگی نمایند .  

 

  • شماره تلفن رایگان 1504 و 139   بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و دریافت گزار ش های عموم مردم و مرت ع داران در مورد تخلفات احتمالی از مقررات کوچ بهاره در سطح استان است.      
تاریخ درج :  1401/1/24

تعداد بازدیدها : 161

ارسال نظر