سخنی با استاندار استان کهگیلویه وبویراحمد/استان را از پدیده ی مصلحت اندیشی های سیاسی نجات دهید
 
سیده فریبا حسینی// مردم استان در آینده همچون اکنونِ شما ،کارنامه مدیران شما را قضاوت می نمایند.امید واریم تصدیق مردم استان معادل رفوزگی مدیران شما بدلیل ناکارامدی ، بی انگیزگی و روزمرگی نباشد.عنایت فرمایید طرحی نو دراندازید و تمهیداتی نو بیندیشید و استان را از پدیده ی مصلحت اندیشی های سیاسی نجات دهید.


بی شک هدف مطمحِ نظرِ راقم این کلام طرح گزاره هایی است سازنده و البته فارغ از حب و بغض که قضاوت به راستی و ناراستی آن را به افکار عمومی جامعه استان ارجاع داده و به تبع، اعتنای به ان را به استاندار محترم استان احاله می نماید‌ .

جناب آقای استاندار! شاید بر این امر واقف باشید که استان کهگیلویه و بویراحمد سرشار از منابع و سرمایه های انسانی مدیر و مدبر و همگرا با دولت سیزدهم است .
و شاید بدانید وجه تمایز جنابعالی با استانداران قبلی معطوف به میزان استقلال و شدت وابستگی به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی است .


احتمالا نیز اطلاع دارید که هدف و خاستگاه منویات استاندار محترم بنا به رسالت ذاتی که دارد و نمایندگان محترم مردم در مجلس ، در یک راستا نمی باشند.
زیرا بر طبق هدفِ نماینده عالی دولت ، انتصاب مدیران باید منتج به نتایج موثر و قابل قبول در امور اجرایی برای مردم باشد و بر طبق خاستگاه نمایندگان محترم ، انتصاب باید در راستای انجام تعهدات و مدیریت وعده های انتخاباتی باشد.


حال سوال اینجاست . جنابعالی تا کنون بر کدام سبک و سیاق مدیران خود را انتخاب و منصوب نموده اید؟
اگر بر طبق خاستگاه نمایندگان منصوب نموده اید ،پس این گلایه و نارضایتی جنابعالی برای ناکارامدی و نا همسویی مدیران به کدام دلیل است؟
تکلیف مردم و ادای دین آنان چه میشود؟
اگر بر طبق خاستگاه جنابعالی بوده است پس تناسب انتصاب و سپس گلایه از مدیران ناکارآمد و ناهمسو با دولت چگونه است؟

اینهمه آشفتگی در اداره امور استان و اینهمه بی نظمی در تصمیمات مدیریتی استان که رایج و مشهود است و جنابعالی بارها نیز از آن گلایه کرده اید به کدام دلیل است؟
از کی باید گلایه کنید ،از خودتان یا از دیگرانی که منتقد و ناهماهنگ با دولت هستند ؟

جناب آقای استاندار بنظر جنابعالی ،مدیرانی که نسبت به آنان در جلسه شورای اداری استان مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۱ ، بدلیل آنچه که از آن به عنوان مصاحبه علیه فعالیتهای دولت یاد کردید ،مراتب تذکر و گلایه خویش را ابراز داشتید ، اینگونه مدیریت التماسی نتیجه کدام اقدامِ کرده یا ناکرده جنابعالی است؟

 

این مصاحبه ها و اقدامات مدیران کل که مورد نگرانی و گلایه شما قرار گرفت ،از کجا نشات میگیرد؟
به کدام دلیل هماهنگی و همگرایی مدیریتی در استان ایجاد نمی شود؟
جناب آقای استاندار جنابعالی و نمایندگان محترم مردم اذعان دارید که تصمیمات در خصوص اداره امور اجرایی استان و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران توسط استاندار انجام میگیرد ، در حالیکه مردم هم گلایه های جنابعالی را از نا هماهنگی و نا همسویی مدیران میبینند و هم اظهار بی اطلاعی از اقدام و دخالت نمایندگان محترم در امور اجرایی و انتصاب مدیران را می شنوند .
بنظر جنابعالی مردم کدام یک را باور کنند ؟


باور هر دو مورد بنظر شما چه نتیجه ای را میتواند بدست دهد؟
به کدام دلیل مدیران غیر بومی را بر مدیران بومی ، ترجیح میدهید؟
ضعف از کجاست؟موضوع بی اعتمادی است یا عدم شناخت ؟یا پناه بردن به بیرون برای رهایی از اصرار و ابرام و فشار نمایندگان‌؟


جناب استاندار چرا مدیرانی را که مسببان و بانیان وضع موجود میدانستید همچنان در راس امور هستند ‌؟
چرا مدیرانی را که عدم توان مدیریتی آنان برای جنابعالی محرز گردیده  ،همچنان بر مسند امور باقی مانده اند؟
به کدام دلیل نخبگان و مدیران شایسته ی استان که برای تحقق و استقرار دولت مردمی خون دل خورده اند به انزوا نشسته اند و به اصطلاح “بانیان وضع موجود در راس امور هستند‌؟
جناب استاندار درنزد افکار عمومی ، مسئولیتها بر ابتنای بی اعتنایی به اصل تفکیک قوا به مثابه سهام شرکتی توزیع میشوند. چنانچه به غیر از این گزاره باور دارید ، آیا میتوانید آن را به معرض قضاوت افکار عمومی واگذار نمایید ؟


جناب آقای استاندار آیا بر این امر واقف هستید که مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری دارای ده شاخصه ی مهم از جمله ی کارآمدی و تدبیر مدیریتی است‌؟
پاسخ حتما مثبت است پس به کدام دلیل مدیران نا کارامدی را که جنابتان هم خوب می شناسید ، بجای برکناری ، آنان را با عجز و لابه عتاب می کنید؟
چنانچه عزل نمی کنید پس از کدام ” حقوق مردم ” سخن می گویید که قصد ندارید از آن کوتاه بیایید؟

اگر چنین گزاره ای غیر قابل قبول است بلا تصدی بودن دو جایگاه معاونت عمرانی و معاونت توسعه منابع انسانی استانداری را چگونه توجیه میکنید؟


از منظر جنابعالی ، مدیر شایسته و لایق بومی استان برای این مسئولیتها وجود ندارد یا موضوع چیز دیگری است؟

جناب آقای استاندار آیا می دانید با درآمیختگی این نابسامانیها ، دیوار سترگ اعتماد و اقتدار حکمیت استانداری در نزد افکار عمومی ترک برداشته و دچار تزلزل و فروپاشی می شود؟

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت فرمودند :
“مدیران اقتصادی باید منسجم عمل کنند”.

 

نابسامانیهای برخاسته از عدم انسجام و نا همسویی راهبردی بعضی مدیران به کدامین دلیل است؟

دلیل عزلت و اعتزال سرمایه های انسانی بومی استان از چیست؟

حتما می دانید تاکید و کلام ریاست محترم جمهوری در باب وضعیت نابسامان موجود ناظر بر ” مسببان و بانیان وضع موجود ” بود و هست.


سوال این است ، اگر برای جنابعالی نیز اینچنین متصور بوده و هست پس چرا حضور مدیران ناهماهنگ و ناهمسو که بخشی از همان بانیان وضع موجود بوده، همچنان در راس امورند ، اگر برای جنابتان اینگونه متصور نبوده و نیست پس کدام مضمون مطمح نظر است؟
بی انگیزگی و روزمرگی مدیریتی و به تبع گلایه های شما و مردم از مدیران اگر به دلایل ناهمگونی و ناهمگرایی آنان نیست پس به کدام دلیل است؟
اگر به انسجام و هماهنگی در تیم مدیریتی استان اعتقاد دارید پس مطابق آنچه که در جلسه شورای اداری استان گذشت از کدام مدیران به خاطر انجام مصاحبه های متناقض و در تعارض با تلاش و برنامه های دولت گلایه کردید؟


اگر اعتقاد ندارید به دلیل کدام مصلحت اندیشی، نسبت به مدیریت مغلول و ناکارامد و ناهماهنگ بی تفاوت مانده و مماشات میکنید.؟
آنچه مبرهن است رسالت ذاتی متعارف برای
معاونت اقتصادی آن استانداری نیز دارای حداقل دو ویژگی است.
اول هماهنگی و حاکمیت ستادی استان
دوم نظارت ،رصد و پایش عملکردی

از شاخص ترین وظایف معاونت مزبور ، موضوعِ نظارت بر فعالیتهای بازار و مایحتاج عمومی و پیگیری تنظیم بازار است.


آیا شایسته و زیبنده برای این استان هست که با وجود سرمایه های انسانی فرا استانی در استان ،که البته در حاشیه نیز قرار گرفته اند ، با بکار گماردن برخی مدیران فاقد شاخصه ی کارآمدی و تدبیر و البته مشحون تردید و تذبذب ، استان صدر نشین تورم ایران با بالاترین تورم سالانه با نرخ ۴۷/۶ درصد بین ۳۱ استان کشور باشد؟(گزارش مرکز آمار ایران تیرماه ۱۴۰۱).

انجام مطالعات اقتصادی و شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای اشتغال و توسعه متوازن از دیگر وظایف تیم اقتصادی استان است‌.


سوال این است کدام مطالعات و شناسایی های مستند و مستدل در باب ظرفیتها و اشتغال جوانان این استان تهیه شده است که قابلیت معرفی و ارائه داشته باشد؟
برابر گزارشهای منتشره از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، استان کهگیلویه و بویراحمد به کدام دلیل باید کمترین سهم از طرح های صنعتی کشور را در بین ۳۱ استان کشور داشته باشد؟

پایش برنامه ها و فعالیتهای اقتصادی دولت در استان در بخشهای مختلف یکی دیگر از اهم شرح وظایف تیم اقتصادی استان است.

 


آیا تا کنون پایشی از عملکرد فعالیتها مبتنی بر برش های استانی از اسناد بالا دستی توسط تیم مدیران اقتصادی استان انجام گرفته است ؟
چنانچه اقدامی انجام گرفته است با کدام وضعیت موجود به وضعیت رتبه های کنونی (در ارزیابی های کشوری) به انتهای جداول ارزیابی رسیده ایم.؟

از وظایف مهم تیم اقتصادی استان ایجاد هماهنگیهای لازم برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری بطور اعم، و بالاخص با توجه به مزیت های نسبی ، در بخش کشاورزی است .


سوال این است به کدام دلیل استان کهگیلویه و بویراحمد باید برابر گزارشهای منتشره از سوی وزارت جهاد کشاورزی در بخش جذب تسهیلات با احتساب جنوب کرمان حائز رتبه ۳۲ کشور باشد ؟

آنچه پر واضح است اعطای اختیارات موسع و راهگشای اقتصادی جنابعالی به عنوان نماینده عالی دولت در استان به معاونت محترم اقتصادی استانداری است.


آیا بنظر نمی رسد با این راهبرد مدیریتی در آن حوزه ی مدیریت ، اقتصاد استان به بیراهه میرود ؟
جناب آقای استاندار مطابق آنچه که در مطلع کلام تصریح گردید گزاره هایی بعنوان مصادیق مختصر مطرح گردید .لطفا التفات نمایید. مردم استان در آینده همچون اکنونِ شما ،کارنامه مدیران شما را قضاوت می نمایند.امید واریم تصدیق مردم استان معادل رفوزگی مدیران شما بدلیل ناکارامدی ، بی انگیزگی و روزمرگی نباشد.


عنایت فرمایید طرحی نو دراندازید و تمهیداتی نو بیندیشید و استان را از پدیده ی مصلحت اندیشی های سیاسی نجات دهید.
استان نیازمند التفات شما بیس از هر زمان دیگری بوده و هست.